9e Uniecongres

Congresstukken 9e Uniecongres 8 november 2003

Zaterdag 8 november is het 9e Uniecongres gehouden. Op deze pagina vindt u alle congresstukken.

Congresstukken 9e Uniecongres

Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Congresbundel 9e UnieCongres 8-11-2003892416application/msworddownload

Notulen 8e Uniecongres en aangepast stappenplan fusie

Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief aan kiesverenigingen met notulen 8e UnieCongres en fusieinformatie36864application/msworddownload
Aangepast Stappenplan fusie39936application/msworddownload
Verslag Algemene Vergadering GPV 24-05-0344032application/msworddownload
Verslag Federatieraad RPF 24-05-0330208application/msworddownload
Verslag Uniecongres 24 mei 2003111104application/msworddownload

Statuten

De statuten ChristenUnie i.o. zoals de leden die hebben vastgesteld op het congres van 24 mei jl. met het fusievoorstel hebben geen aanleiding gegeven voor wijzigingen, zo is door de notaris bevestigd. De definitieve statuten van de ChristenUnie die gelden vanaf 1 januari 2004 vindt u hieronder.
Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Landelijke statuten na correcties 8e Uniecongres (ingaande per 1 januari 2004)60416application/msworddownload
Lokale statuten na correcties 8e Uniecongres (ingaande per 1 januari 2004)53760application/msworddownload

Reglementen

Op 3 september 2003 hebben de kiesverenigingen een bundel voorstellen voor reglementen ontvangen. De betreffende documenten vindt u hieronder.
Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief aan kiesverenigingen over nieuwe reglementen65536application/msworddownload
Congresvoorstellen 8 november 2003 Reglementen383488application/msworddownload

Fusiestukken notaris

De fusiestukken zijn op 9 september door de notaris verzonden aan alle kiesverenigingen.
Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief aan kiesverenigingen bij fusiestukken notaris39424application/msworddownload
Volmacht fusiestukken notaris24064application/msworddownload
Vastlegging statuten plaatselijke ChristenUnie fusiestukken notaris53248application/msworddownload
Toelichting statuten door notaris31232application/msworddownload

Informatie over bestuursverkiezingen

Bij de volgende stukken vindt u onder andere het voorbeeldstemformulier en de stemprocedure. Naar aanleiding van een motie is de procedure aangepast. U vindt hier dus ook het definitieve stemformulier en de definitieve stemprocedure.
Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Rapportage Selectiecommissie bestuursverkiezing Uniecongres 8 november 2003125952application/msworddownload
Voorbeeld stemformulier bestuursverkiezing Uniecongres 8 november 200393184application/msworddownload
Stemprocedure bestuursverkiezing Uniecongres 8 november 200336864application/msworddownload
Definitief Stemformulier bestuursverkiezingen 9e Uniecongres33280application/msworddownload
Definitieve Stemprocedure Bestuursverkiezingen 9e Uniecongres49664application/msworddownload

Nazending congresbundel

Op 30 oktober zijn de volgende documenten verstuurd aan de kiesverenigingen.
Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Fusievoorstel Wetenschappelijk Instituut 9e Uniecongres 8 november 200339936application/msworddownload
Memo bij Fusievoorstel Wetenschappelijk Instituut 9e Uniecongres 8 november 200337888application/msworddownload
Toelichting bij Fusievoorstel Wetenschappelijk Instituut 9e Uniecongres 8 november 200328672application/msworddownload
Nazending congresbundel 9e Uniecongres 8 november 2003885248application/msworddownload

Fusiedossier

Op het 9e Uniecongres is de fusie afgerond. De betreffende vergaderstukken vindt u hierboven. Ter volledigheid volgt nu het fusiedossier zoals op het 8e Uniecongres is behandeld. Wij willen u er op wijzen dat het stappenplan inmiddels is bijgewerkt en dat de statuten, met enkele kleine wijzigingen zijn vastgesteld.

Zaterdag 22 februari hebben alle secretarissen van de kiesverenigingen een uitgebreid dossier ontvangen over de aanstaande fusie van RPF en GPV. Dit dossier bevat o.a. een stappenplan, de intentieverklaring, concept statuten en een voorstel voor de nieuwe partijstructuur. De kiesverenigingen is verzocht deze stukken in het voorjaar te behandelen met de leden. Deze stukken zijn verder aan de orde gekomen tijdens het 8e Uniecongres op zaterdag 24 mei 2003.
Documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Compleet fusiedossier 21-02-2003311808application/msworddownload