9e Uniecongres

Congresstukken 9e Uniecongres 8 november 2003

Zaterdag 8 november is het 9e Uniecongres gehouden. Op deze pagina vindt u alle congresstukken.

Congresstukken 9e Uniecongres

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Notulen 8e Uniecongres en aangepast stappenplan fusie

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Statuten

De statuten ChristenUnie i.o. zoals de leden die hebben vastgesteld op het congres van 24 mei jl. met het fusievoorstel hebben geen aanleiding gegeven voor wijzigingen, zo is door de notaris bevestigd. De definitieve statuten van de ChristenUnie die gelden vanaf 1 januari 2004 vindt u hieronder.

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Reglementen

Op 3 september 2003 hebben de kiesverenigingen een bundel voorstellen voor reglementen ontvangen. De betreffende documenten vindt u hieronder.

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Fusiestukken notaris

De fusiestukken zijn op 9 september door de notaris verzonden aan alle kiesverenigingen.

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Informatie over bestuursverkiezingen

Bij de volgende stukken vindt u onder andere het voorbeeldstemformulier en de stemprocedure. Naar aanleiding van een motie is de procedure aangepast. U vindt hier dus ook het definitieve stemformulier en de definitieve stemprocedure.

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Nazending congresbundel

Op 30 oktober zijn de volgende documenten verstuurd aan de kiesverenigingen.

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten

Fusiedossier

Op het 9e Uniecongres is de fusie afgerond. De betreffende vergaderstukken vindt u hierboven. Ter volledigheid volgt nu het fusiedossier zoals op het 8e Uniecongres is behandeld. Wij willen u er op wijzen dat het stappenplan inmiddels is bijgewerkt en dat de statuten, met enkele kleine wijzigingen zijn vastgesteld.

Zaterdag 22 februari hebben alle secretarissen van de kiesverenigingen een uitgebreid dossier ontvangen over de aanstaande fusie van RPF en GPV. Dit dossier bevat o.a. een stappenplan, de intentieverklaring, concept statuten en een voorstel voor de nieuwe partijstructuur. De kiesverenigingen is verzocht deze stukken in het voorjaar te behandelen met de leden. Deze stukken zijn verder aan de orde gekomen tijdens het 8e Uniecongres op zaterdag 24 mei 2003.

Documenten

Titel

Bestandsgrootte

Mimetype

Datum

Geen resultaten