Godsdienstvrijheid

ChristenUnie voert actie voor internationale godsdienstvrijheid


Actie voor internationale godsdienstvrijheid

Bedankt voor uw steun aan ons appèl voor een Europees ambassadeur mensenrechten én godsdienstvrijheid


Deze actie is afgelopen.
De Nederlandse ambassadeur mensenrechten, adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens ons gesprek met hem en de aanbieding van de 8 duizend handtekeningen toegezegd dat de minister en hij zich hard gaan maken voor ons pleidooi voor een europese ambassadeur mensenrechten en godsdienstvrijheid. Verder zal het overleg een jaarlijks vervolg krijgen om te zien hoe het wereldwijd met de godsdienstvrijheid staat en wat Nederland er aan doet.

Waarom deze actie?
Godsdienstvrijheid is zeker geen vanzelfsprekendheid. Niet in Nederland en nergens in de wereld. Hebben
we het in Nederland nu nog makkelijk, steeds meer politieke partijen slaan een hardere en intolerantere toon aan tegen godsdiensten. Opiniemakers zoals columnisten en bepaalde politici zeggen ronduit dat zij op straat niet geconfronteerd willen worden met zoiets als godsdienst. Zij willen daarom alle uiterlijke symbolen van religie afschaffen. Weg met het hoofddoekje, de keppel of het kruisspeltje op de revers.

In Nederland hebben we als christenen nog veel vrijheden, we mogen onze kerkdiensten houden, we hebben eigen bladen en televisieomroepen en via christelijke partijen hebben we zelfs rechtstreeks invloed op de overheid. In veel andere landen is dit zeker niet het geval. Daar moeten christenen in het geheim samenkomen zoals op de foto links welke is gemaakt in Eritrea.

Rondom de EO-jongerendag en een aantal andere grote manifestaties zullen we aandacht vragen voor dit onderwerp. Wilt u een steentje bijdragen aan onze actie? Houd de website in de gaten of bel met het partijbureau.

Nieuws en achtergronden
Nederlands voorzitterschap realiseert toezegging van Bot aan ChristenUnie (persbericht 21-12-2004)
Stap dichterbij EU-ambassadeur (persbericht 3-11-2004)
EU-ambassadeur mensenrechten nodig (opinie 6-7-2004)
Aanbieding manifest en handtekeningen (persbericht 2-7-2004)
Actie voor Europees Ambassadeur Godsdienstvrijheid (persbericht 9-6-2004)
ChristenUnie wil Europese ambassadeur voor mensenrechten of godsdienstvrijheid (persbericht 10-3-2004)
Dossier Godsdienstvrijheid Tweede Kamerfractie (kamervragen, persberichten, opinies)
In Noord-Korea is er geen God dan Kim Jong Il

Downloads:
Flyer Actie Godsdienstvrijheid (Word)
Handtekeningenlijst Actie Godsdienstvrijheid (Word)