Regiobijeenkomst Regeerakkoord

Welkom!

Na de verkiezingen en de formatie is de nieuwe kabinetsperiode nu echt begonnen. Carola Schouten, Arie Slob en Paul Blokhuis zijn al volop aan de slag als ministers en staatssecretaris, Stieneke van der Graaf is als nieuw Kamerlid aangetreden. U heeft het met ons meebeleefd, bijvoorbeeld tijdens de mooie avond die we hadden in Hilversum.

Tegelijkertijd komen de volgende verkiezingen er alweer aan: over een kleine vier maanden wordt ook in uw stad of dorp gestemd voor de nieuwe gemeenteraad. Op sommige plekken in Friesland en Groningen is dat zelfs al deze maand. Ook bij u in de gemeente willen we waardevol zijn in de lokale politiek. En dus lopen we langzaamaan warm voor een waardevolle ChristenUnie-campagne.

Zo kijken we terug én vooruit. Dat wil ik samen met u doen. En dus komen we naar u toe, dit najaar. Te beginnen met regio-avonden voor ChristenUnie-leden en geïnteresseerden in Drachten (17 november) en Gouda (8 december).

Tijdens deze bijeenkomsten blik ik graag met u terug op de afgelopen kabinetsformatie en kijk ik vooruit naar de belangrijke periode die komen gaat, zowel landelijk als lokaal. In een informele setting is er gelegenheid om bij te praten, elkaar te bemoedigen en vragen te stellen.

Ik ben er beide avonden bij en ook andere ChristenUnie-vertegenwoordigers zullen hun opwachting maken. Bent u er ook?

Heel graag tot dan, in Drachten of Gouda!

Hartelijke groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

Aanmeldgegevens