Roel Kuiper

Roel Kuiper heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de politiek, eerst voor de RPF en later voor de ChristenUnie. Sinds 2007 is hij senator voor de partij. Kuiper is daarnaast hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en betrokken bij verschillende christelijke organisaties. Eerder was hij o.a. werkzaam als directeur van de stichting Reformatorische Wijsbegeerte, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de RPF en later van het WI van de ChristenUnie. Daarnaast heeft Kuiper diverse historische en filosofische publicaties op zijn naam staan. Zo schreef hij in 2001 een biografie van Groen van Prinsterer, een van zijn grote politieke inspiratiebronnen. In 2009 verscheen 'Moreel Kapitaal', waarin veel van Kuipers eigen denkwerk samenkomt.

Commissies:
Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking, Europese Samenwerkingsorganisaties, Onderwijs, Cultuur & Wetenschapsbeleid, Immigratie & Asiel, JBZ, Veiligheid & Justitie, Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

E-mail

Curriculum Vitae