Interactieve routekaart integriteit

Interactieve Kaart Integriteit

Voelt u zich veilig en zeker genoeg om een melding te doen bij het bevoegd gezag?

Nee Ja

.

Nee, ik voel me niet veilig

Ik wil de contactgegevens van de onafhankelijke vertrouwenspersonen

.

Ja, ik voel me veilig en wil een melding doen

De melding betreft:

.

Ik weet niet waar ik moet zijn

U kunt contact opnemen met de directeur van het partijbureau, Anne Schipper.

Via de mail op anneschipper@christenunie.nl

Via de telefoon op 033 422 69 69

Terug naar het overzicht