Dossier - Schuldhulp en Armoede

Maak werk van werkende arme - ChristenUnie/SGP wil meer aandacht voor vergeten armoede

Hout bewerkenwoensdag 03 oktober 2018 18:31 Vandaag bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat maar liefst 4,6% van alle werkenden niet van hun salaris kan rondkomen. In Den Haag ligt dat percentage zelfs bijna twee keer zo hoog. Daarmee hoort Den Haag in het trieste rijtje koplopers in ons land met relatief de meeste werkende armen. Al langere tijd vraagt de Haagse ChristenUnie/SGP aandacht voor deze werkende armen en opnieuw vraagt de fractie aandacht voor deze mensen door vragen aan het gemeentebestuur te stellen. Pieter Grinwis: “Dit is echt vergeten armoede in onze wijken. Het gaat om mensen die werk hebben, maar iedere maand weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Onze ruimhartige armoedehulp is er ook voor hen. Alleen veel mensen weten dit niet. Nu blijkt dat er steeds meer werkende armen zijn, vraag ik het college zich extra in te spannen om deze mensen te bereiken.” lees verder

De Voedselbank en Overstag zijn van grote waarde

Logo Voedselbankdonderdag 22 februari 2018 09:28 Als ChristenUnie zullen wij tijdens de raadsvergadering een amendement indienen bij het Raadsvoorstel Motie verhuur panden. Wij willen met het voorstel bewerkstelligen dat de Voedselbank en Overstag opgenomen worden in het gemeentelijk beleid. lees verder

ChristenUnie drukt stempel op begroting 2018 met moties

woensdag 15 november 2017 15:32 In de behandeling van de gemeentebegroting 2018 is ChristenUnie Leerdam erin geslaagd het college bij te sturen op een drietal onderdelen. Allereerst stelde fractievoorzitter Harry Wolting voor om als gemeente ook in 2018 de Voedselbank Leerdam te ondersteunen in de huur. Die motie werd ondersteund door de PvdA, CDA en VVD. lees verder

ChristenUnie/SGP wil meer ruimte voor eigen regie in armoedebeleid

armoededonderdag 02 november 2017 16:00 “Ik heb nog schoolspullen over van vorig jaar en de gymschoenen passen nog. Ik krijg van school een rekening voor het materiaal dat mijn kind gebruikt voor zijn VMBO-opleiding techniek. Kon ik het tegoed wat ik nog over heb op de Schoolspullenpas maar inzetten voor die materialen.”

Zomaar een voorbeeld hoe het bestaande armoedebeleid van de gemeente in de praktijk kan uitpakken. De ChristenUnie/SGP denkt dat dit beter kan en heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse raad donderdag een inspiratienota ingediend met acht voorstellen voor een waardig armoedebeleid. De voorstellen zijn met name bedoeld om de stapeling van armoederegelingen tegen te gaan en om mensen met een klein inkomen zelf meer keuzes te laten maken binnen de bestaande regelingen, maar wel zo dat het geld goed wordt gebruikt. lees verder

Bijdrage van Pieter Grinwis bij de begroting 2018-2021

Pieter Grinwisdonderdag 02 november 2017 15:00 Spuiforum Voorzitter, afgelopen maandag constateerde presentator Martine Boerkamp van het TV West Nieuws over het Spuiforum, en ik citeer: “Ja Maarten (red. Brakema), er rust geen zegen op dit ... lees verder

Overig nieuws