Abortus

Abortus

De ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen de legalisering van abortus. Het is hartverscheurend dat ieder jaar in ons land meer dan 30.000 zwangerschappen (1 op de 7) worden afgebroken. Dit raakt niet alleen het ongeboren leven, maar ook het leven van de moeder (en vader). Verdriet, soms spijt of rouw kunnen zij – soms hun hele leven – meedragen.

Ons uitgangspunt is daarom om te streven naar zo min mogelijk abortussen, het liefste geen enkele. In de politieke realiteit van nu is onze inzet dat beleid van de overheid erop gericht moet zijn dat het aantal zwangerschapsafbrekingen omlaag gaat. 

Dit kan door het organiseren van goede counseling door organisaties als Siriz en FIOM, waarbij alternatieven voor een abortus besproken worden, en door het ondersteunen van tienermoeders. De ChristenUnie wil om te beginnen dat de abortusgrens omlaag gaat, zo ver mogelijk, maar in ieder geval naar maximaal 18 weken. Het is niet goed als de 20-weken echo leidt tot abortus vanwege niet-gewenste eigenschappen of - aandoeningen. Laten we een samenleving blijven koesteren waarin er ook ruimte is voor kinderen die weliswaar extra zorg nodig hebben, maar die waardevol zijn.

  • Om te beginnen gaat de abortusgrens omlaag, zo ver mogelijk, maar in ieder geval naar maximaal 18 weken, ruim vóór de 20-weken echo. Ook omdat kinderen vóór 24 weken al levensvatbaar zijn, is deze grens niet langer houdbaar.
  • Het huidige wettelijke kader is niet passend voor de snelle ontwikkelingen in preconceptuele en prenatale screening. De overheid ontwikkelt hiervoor een nieuw wettelijk kader en reflecteert periodiek op ethische vragen naar aanleiding van nieuwe technologische ontwikkelingen.
  • De hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen wordt verbeterd. Huisartsen en verloskundigen worden beter toegerust op counseling en weten waar zij vrouwen naartoe kunnen verwijzen. Iedere onbedoeld zwangere vrouw krijgt goede, onafhankelijke counseling, waarbij in ieder geval alle alternatieven worden besproken, voordat zij besluit haar zwangerschap af te breken.

Meer lezen:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde