AOW

AOW

De ChristenUnie wil dat de AOW toekomstbestendig is. Zowel gepensioneerden als jongeren moeten hiervan gebruik kunnen maken. Als we niets doen, is de verhouding straks één AOW’er op twee werkenden, terwijl daar nu nog vier werkenden tegenover staan. Dan is er veel meer meer inkomstenbelasting nodig om dezelfde AOW te kunnen blijven uitkeren. We leven gelukkig allemaal langer in goede gezondheid. Dat betekent ook dat we langer kunnen doorwerken.

Tegelijk moeten werknemers wel kunnen rekenen op een toereikende oudedagsvoorziening. Mensen die werken in zware beroepen kunnen niet zó lang door. Daarom willen we dat werkgevers en werknemers in de SER overleggen om hiervoor een oplossing te bedenken. Bijvoorbeeld door vast te stellen welke beroepen precies zwaar werk zijn en daarvoor een regeling te bedenken. Andere politieke partijen stellen dat een flexibilisering van de AOW-leeftijd een oplossing is. Als je kijkt naar de uitwerking hiervan, blijkt dat vooral hoger opgeleiden hier gebruik van zullen maken en niet degene in zware beroepen.

Voor oudere werknemers is het vaak lastig om een nieuwe baan te vinden. Daarom wil de ChristenUnie dat als een werkgever een oudere werknemer in dienst neemt, hij meer  loonkostenvoordeel krijgt. Kortere werktijden en een aangepast inkomen moeten makkelijker en normaler worden. Door werkenden een scholingsbeurs te geven, is er meer ruimte voor bij- en omscholing. Ons Kamerlid Eppo Bruins heeft zich ingezet voor deze beurs (lees onder andere hier).

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde