Asiel en migratie (Europa)

Asiel en migratie (Europa)

Het asiel- en migratievraagstuk beheersbaar maken zonder aantasting van grondwaarden van de Unie is een van de grootste opgaven waar Europa voor staat. De vluchtelingenstromen uit het Midden-Oosten en Afrika zullen de komende decennia blijven bestaan.

Het draagvlak in de Europese samenlevingen staat echter onder grote druk. Migratieproblematiek is in het verleden te veel afgewenteld op de onderkant van de samenleving. Dat moet anders. De ChristenUnie wil in dit vraagstuk blijven vasthouden aan de waarden van menselijke waardigheid en gerechtigheid die in vluchtelingen- en mensenrechtenverdragen is vastgelegd.

De ChristenUnie hanteert daarom de volgende uitgangspunten als het gaat om migratie:

  • Europese controle bij de buitengrenzen waar intake en eerste selectie kan plaatsvinden.
  • Keihard aanpakken van mensenhandelaren en -smokkelaars. Deze netwerken zorgen ervoor dat mensen levensgevaarlijke reizen afleggen en veel mensen op zee de dood vinden. Voortzetting en uitbreiding van Europese missies die netwerken van mensenhandelaren oprollen.
  • Verbeteren van de kwaliteit van opvangcentra in Italië en Griekenland door ondersteuning vanuit de Europese Unie. In veel opvangcentra is de humanitaire situatie schrijnend door het ontbreken van basisvoorzieningen zoals drinkwater en voedsel of moeten gezinnen buiten overnachten.
  • Structuurfondsen van de EU gebruiken als stimulering voor de opvang van asielzoekers. Lidstaten die veel mensen opvangen, krijgen meer middelen uit de structuurfondsen.
  • Er komt een gezamenlijke Europese lijst van “veilige landen” ten behoeve van het terugkeerbeleid.
  • Economische migranten die geen bescherming nodig hebben, worden teruggestuurd. 
  • Het Blue Card-systeem wordt uitgebreid door lidstaten prioriteiten voor hun arbeidsmarkt te laten aangeven naast de al bestaande mogelijkheden voor kennismigranten.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde