Banken

Banken

In het kort

Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie en dienen dus bij uitstek maatschappelijk verantwoord te ondernemen en het belang van hun klanten voorop te zetten.

Ondanks de bankencrisis, zijn veel systeemproblemen nog altijd niet opgelost.

  • Banken dragen zelf hun risico, en moeten niet too big to fail zijn.
  • De solvabiliteitsnorm gaat omhoog.
  • Banken met een hoger risicoprofiel of een lagere rating dragen meer bij aan het garantiestelsel dan banken met een laag risicoprofiel of een hoge rating.
  • Bonussen en topinkomens die stijgen, terwijl de lage en middeninkomens niet stijgen, zijn geen gezonde ontwikkeling.
  • Salarissen en bonussen hoger dan een ministersalaris zijn niet langer aftrekbaar zijn van de winst.

_________________________________________________

Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie en dienen dus bij uitstek maatschappelijk verantwoord te ondernemen en het belang van hun klanten voorop te zetten.

Ondanks de bankencrisis, zijn veel systeemproblemen nog altijd niet opgelost. Banken zijn nog steeds too big to fail. De eigenvermogensbuffer van banken is nog steeds gering. De spanning tussen wie de risico’s neemt, wie de risico’s draagt en hoe daarop wordt toegezien, bestaat ook nog altijd. En het beloningsbeleid en beloningsniveau is zacht gezegd nog steeds een punt van zorg.

Wil de financiële sector weer een toonbeeld van degelijkheid worden, dan is het nodig dat veel evenwichtiger wordt omgegaan met risico’s en dat bonussen blijvend effectief aan banden worden gelegd, niet alleen door ze te maximeren, maar ook door de fiscale aftrekbaarheid van topsalarissen en bonussen te beperken.

Voor de financiële stabiliteit van Nederland is het van belang dat er stabiele systeembanken zijn die stabiele geldstromen garanderen. Het kan niet zo zijn dat risicovolle producten het systeemdeel van de bank omver kunnen werpen.

De ChristenUnie kiest wat banken betreft voor:

  • Betrouwbare banken, betere solvabiliteit. Het verhogen van de solvabiliteitsnorm om hoge risico’s niet door systeemproducten te laten dragen. Naarmate een bank meer risico’s loopt, zal de solvabiliteitsnorm hoger moeten zijn. Sowieso zou de ChristenUnie graag zien dat er strengere eisen aan banken worden opgelegd dan ‘Basel III’ (dat is een set afspraken over met name de kapitaaleisen aan banken).
  • Een toekomstvast depositogarantiestelsel. Banken met een hoger risicoprofiel of een lagere rating dragen meer bij aan het garantiestelsel dan banken met een laag risicoprofiel of een hoge rating. Deze bijdrage wordt gekoppeld aan het totale leen- en spaarportfolio. 
  • Voor de bankencrisis was de depositogarantie 20.000 en voor de volgende 20.000 90%. Om tijdens de crisis het vertrouwen in het bankensysteem te behouden is dit verhoogd naar 100.000. Deze verhoging was bedoeld als tijdelijke maatregel. We moeten een keer terug richting normalere proporties. De garantie wordt daarom verlaagd naar 50.000 euro.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde