Belastingaftrek

Belastingaftrek

Het huidige belastingstelsel is dringend aan herziening toe. Niet alleen omdat het nodeloos ingewikkeld is, maar ook omdat het onrechtvaardig is. Door veranderingen in de maatschappij, maar zeker ook door de eenzijdige focus op arbeidsparticipatie in het kabinetsbeleid, is de afgelopen jaren het draagkrachtbeginsel ondergraven.

Het belastingstelsel dat we nu hebben leidt dan ook tot polarisatie: tussen eenverdiener en tweeverdiener, tussen jong en oud, tussen werknemer en zzp’er en tussen huurder in de vrije sector en woningeigenaar. De ChristenUnie zet daarom voor de volgende kabinetsperiode in op een eerlijk en eenvoudig belastingstelsel.

  • Leefvormneutraler belasting heffen. Gezinnen met een gelijk gezinsinkomen verdienen een gelijke(re) behandeling in het belastingstelsel. Daarvoor is een uniform partnerbegrip nodig, een vlakkere tariefstructuur en het afschaffen van het onderscheid tussen persoonsgebonden en gemeenschappelijke inkomsten. Of iemand is fiscaal partner en dat werkt door in alle fiscale en overige financiële regelingen, of iemand is geen fiscaal partner en wordt individueel behandeld voor fiscaliteit en overige inkomensgerelateerde regelingen.
  • Maximaal aftrekbare hypotheekschuld op termijn naar € 500.000. De hypotheekschuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt gemaximeerd. Om de gevolgen voor de woningmarkt te beperken, wordt het maximum geleidelijk verlaagd tot € 750.000 de komende kabinetsperiode en op termijn naar € 500.000.
  • Meer geven aan meer goede doelen. Particulieren worden voortaan fiscaal niet alleen gestimuleerd om aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) te geven, maar ook aan SBBI´s (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Daarmee worden giften aan sportverenigingen en buurthuizen e.d., afgezien van contributies, aftrekbaar en wordt de fiscale behandeling van ANBI’s en SBBI’s gelijkgetrokken. Bovendien worden - vergelijkbaar met giften aan culturele instellingen - giften aan noodhulp, ontwikkelingswerk en kerkelijke doelen fiscaal aantrekkelijker gemaakt door een vermenigvuldigingsfactor voor particulieren van 1,25 en voor bedrijven van 1,5.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde