Belastingtarief

Belastingtarief

De ChristenUnie hervormt het belastingstelsel, waardoor de belastingen eenvoudiger, eerlijker en groener worden en werken lonender. Deze stelselherziening verlaagt de lasten voor huishoudens per saldo met ca. 5 miljard euro. Alle groepen, maar vooral de lage- en middeninkomens, houden meer over van hun verdiende euro, van jong tot oud, van eenverdienersgezinnen met jonge kinderen tot ouderen met een klein aanvullend pensioen. De ChristenUnie stelt een tweeschijventarief voor in de loon- en inkomstenbelasting.

Een basistarief van 35% tot een inkomen van € 70.000 (2x modaal) en een toptarief van 49% voor de hogere inkomens. Op termijn kan het basistarief verder omlaag. Alle aftrekposten worden fiscaal aftrekbaar tegen het basistarief. Milieuvervuiling wordt zwaarder belast en bij het lage btw-tarief komt de focus meer op de eerste levensbehoeften te liggen. 

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde