Bijstand

Bijstand

In het kort

In de bijstand zitten is niet gemakkelijk. De ChristenUnie wil dat mensen daarom alle kansen krijgen om weer op zoek te gaan naar een baan.

Daarom is er een stimulerend beleid nodig, wat niet tegen, maar voor mensen werkt. We willen randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelf aan hoop en perspectief kunnen werken.

 • Het wordt voor werkgevers voordeliger om mensen in dienst te nemen.
 • Vrijwilligerswerk naast een uitkering wordt gestimuleerd, in plaats van tegengewerkt.
 • De tegenprestatie in de bijstand draagt zo mogelijk bij aan spoedige re-integratie naar werk.
 • Alleenstaande ouders in de bijstand krijgen voldoende ondersteuning om hun zorgtaken te combineren met scholing en werk.

________________________________________________

Op de huidige arbeidsmarkt is het nodige aan te merken. Ondanks de bemoedigende banengroei telt Nederland nog steeds honderdduizenden werklozen. Er zijn onnodige verschillen tussen scholingskansen van werknemers om vooruit te komen. Er zijn onnodige verschillen tussen scholingskansen van laag- en hoogopgeleiden en de kansen van werknemers om vooruit te komen. Er zijn te veel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. De lasten op arbeid zijn te hoog en vormen een belemmering voor werkgelegenheidsgroei.

De ChristenUnie wil daarom niet alleen een goede sociale zekerheid, maar juist de randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelf aan hoop en perspectief kunnen werken. Dat doet recht aan mensen en geeft ruimte aan ieders talent.

Op het gebied van de bijstand komt de ChristenUnie met de volgende maatregelen

 • Solidariteit komt van twee kanten. Wie misbruik maakt van voorzieningen, wie fraudeert of niet wil werken als dat wel kan, mag worden uitgesloten van uitkeringsrechten. Fraudewetgeving moet wel menselijk blijven: wie een foutje maakt op een formulier is niet meteen een fraudeur.
 • Stimuleer werk voor lage inkomens. Werkgevers krijgen een hogere vergoeding om werknemers met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk loon in dienst te nemen. 
 • Geen discriminatie. Nog te vaak spelen zaken als geslacht, kinderwens/ zwangerschap, etniciteit of leeftijd een rol in sollicitatieprocedures. De ChristenUnie wil arbeidsmarktdiscriminatie tegen gaan, onder meer door anoniem solliciteren mogelijk te maken, maar niet door het opleggen van quota. 
 • Activerende WW, sneller aan de slag. De transitievergoeding na ontslag wil de ChristenUnie verplicht inzetten voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan. Werknemers en werkgevers moeten deze benutten om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. 
 • Tegenprestatie met nut. De tegenprestatie in de bijstand draagt zo mogelijk bij aan spoedige re-integratie naar werk.
 • Vrijwilligerswerk naast uitkering. Het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering kan worden gestimuleerd. De ChristenUnie is trots op het vele werk dat vrijwilligers doen, ziet de waarde van onbetaald werk en wil dit niet belemmeren door regeldruk. Met een uitkering moet je gewoon vrijwilligerswerk kunnen doen, zonder de uitkering te verliezen. Het is wel van belang dat je daarnaast kunt werken aan het vinden van een betaalde baan. 
 • Meer vaste contracten. Versoepeling van de uitzonderingsregeling op de preventieve toets die geldt voor in zwaar weer verkerende bedrijven. Nu zijn de regels wel heel erg streng waardoor onnodig vaak een faillissement volgt en onnodig veel werknemers op straat komen te staan. De ChristenUnie wil daarnaast onderzoeken of het aanpassen van de preventieve toets een bijdrage kan leveren aan de groei van vaste dienstverbanden en daarmee aan de verkleining van de kloof tussen flex en vast.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde