Bijzonder onderwijs

Bijzonder onderwijs

In het kort

De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs. Wij geloven in keuzevrijheid voor ouders, zodat zij zelf een school voor hun kinderen kunnen kiezen. En in vrijheid voor docenten om hun hun hart en geloof te laten spreken voor de klas.

  • Keuzevrijheid in heel Nederland, ook in krimpregio's. Ouders moeten in heel Nederland kunnen kiezen voor christelijke scholen.
  • Wij willen meer ruimte om een school te stichten, maar ook de opheffingsnormen omlaag om goede scholen te behouden.
  • Alle scholen bijzonder. Scholen zijn niet van de overheid, maar van ouders, leerlingen, leraren en schoolleiders.
  • Minder regels, meer ruimte en vertrouwen. Minder nadruk op rendement en toetsen, meer ruimte voor brede en maatschappelijke vorming.
  • www.mijnschoolisbijzonder.nl
  • Lees ook: 'Bescherm de vrijheid van onderwijs' door Gert-Jan Segers

__________________________________

Het onderwijs dat je geeft, is bepalend voor het land dat je bouwt. Onderwijs biedt kansen en perspectief. Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een wereldwijd uniek en sterk onderwijssysteem, met een grote diversiteit aan scholen. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs.

  • Keuzevrijheid in heel Nederland. Ouders moeten in heel Nederland kunnen kiezen voor scholen met een sterke identiteit, zoals christelijke scholen. De ChristenUnie is tegen het afschaffen van de levensbeschouwelijke richtingen in het onderwijs. We verlagen de stichtingsnormen en opheffingsnormen zodat er ruimte is voor het stichten van nieuwe scholen en het openhouden van scholen met een sterke identiteit.
  • Alle scholen ‘bijzonder’. Scholen zijn niet van de overheid, maar van de samenleving. Ouderbetrokkenheid wordt versterkt, de invloed van de overheid wordt juist kleiner. De Inspectie bewaakt de ondergrens (deugdelijkheid), de inrichting van het onderwijs is aan de schoolgemeenschap op basis van een gezamenlijk gedragen identiteit en visie. 
  • Minder regeldruk en verantwoording. We nemen afscheid van de doorgeslagen focus op toetsen, resultaten, meetbare output en cognitieve kennis vanuit de overheid en de Inspectie. De eindtoets in het basisonderwijs is hooguit een didactisch hulpmiddel voor de leerkracht. 
  • Ruimte en ontwikkeling voor leraren en schoolleiders. Zij hebben de sleutelrol in het opleiden van leerlingen en studenten. Goed leiderschap met oog voor identiteit, weerbaarheid en diversiteit van het onderwijsteam is cruciaal. Wij investeren in ruimte en ontwikkeling voor leraren en schoolleiders. Onderwijsteams worden sterker door bijscholing, coaching en begeleiding, in het bijzonder voor startende leerkrachten.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde