Buitenland

Buitenland

De wereld is in beweging en is er niet veiliger op geworden. Wrede regimes, onderdrukking, burgeroorlogen en terrorisme zorgen voor grote vluchtelingenstromen. Mensen vluchten bovendien voor armoede, honger en droogte, veroorzaakt door mondiale ongelijkheid en klimaatverandering. Een recordaantal van meer dan 60 miljoen mensen is wereldwijd op de vlucht.

De erbarmelijke omstandigheden in landen als Syrië, Irak, Eritrea en Zuid-Soedan verhogen de druk op opvangkampen in de omliggende landen. Er is meer geld nodig voor menswaardige opvang in en rondom crisisregio’s, vanwege de grote tekorten en de grote druk op de opvangkampen. Onder andere de Nederlandse hulporganisaties doen belangrijk werk in deze gebieden.

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het vluchtelingenprobleem. Maar we kunnen en willen ons niet terugtrekken achter de dijken. De ChristenUnie streeft vanuit een Bijbelse opdracht naar recht en gerechtigheid en blijft werken aan vrede en veiligheid. Het belang van de rechtsstaat en mensenrechten staat daarbij voorop. Dat vraagt allereerst om het (regionaal) opvangen van mensen in acute nood. We mogen hen niet in de steek laten.

Het werken aan vrede en veiligheid vraagt ook om een hoger budget voor Defensie, na de jarenlange bezuinigingen op onze krijgsmacht. Sinds de val van de muur in 1989 hebben we ons vredesdividend compleet opgerookt. De ChristenUnie ziet de NAVO-norm als uiteindelijk doel en wil de komende kabinetsperiode structureel 2 miljard euro per jaar extra in Defensie investeren.

Zo kan Nederland een bijdrage leveren aan het beschermen van nationale belangen, het bevorderen van de internationale rechtsorde, waarin geweld en agressie wordt tegengegaan, geestelijke vrijheden en culturele rechten van minderheden worden geëerbiedigd, verdragen worden nageleefd en verantwoord gebruik van de aarde wordt nagestreefd.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde