Chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten

In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie zich stevig ingezet voor chronisch zieken en gehandicapten. Meer dan anderen worden zij geconfronteerd met stapeling van eigen bijdragen en een oplopend eigen risico. De stapeling van eigen bijdragen is voor veel chronisch zieken en gehandicapten een groot financieel probleem. Dat probleem willen we aanpakken. Ook gezinnen waarin één van de ouders chronisch ziek of gehandicapt is, krijgen te maken met steeds hogere zorgkosten. In deze gezinnen is er vaak geen andere keuze dan dat één partner werkt, omdat de andere partner dat door ziekte of handicap niet kan. Naar hen willen we omzien: we geven deze gezinnen meer financiële armslag door de eigen bijdrage in de Wmo voor hen helemaal af te schaffen

De ChristenUnie kiest voor:

  • Betaalbare en toegankelijke zorg, gebaseerd op solidariteit.
  • Het eigen risico verlagen met 100 euro (lees hierover meer bij eigen risico).
  • De stapeling van eigen bijdragen tegen gaan, om de groei van de zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten te begrenzen.
  • Meer zeggenschap voor mensen zelf (lees hierover meer bij minder regels in de zorg).

Nieuws

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde