CO2-reductie

CO2-reductie

  • Minimumprijs CO2. Een hoge en jaarlijks stijgende minimumprijs voor CO2 samen met een kopgroep van buurlanden. Het Europese emissiehandelsysteem (ETS) wordt vergaand aangescherpt. 
  • Van energiebelasting naar CO2-belasting. De energiebelasting wordt meer gebaseerd op CO2-uitstoot, waardoor schone energie en duurzame warmte aantrekkelijker worden. Op termijn wordt de energiebelasting verschoven van de gebruiker naar de bron, waarbij hernieuwbare energie wordt vrijgesteld.
  • CO2-beprijzing luchtvaart en scheepvaart in Europees verband met een positieve uitzondering voor kleine schippers en de relatief duurzame binnenvaart. Zo wordt vervuilende uitstoot tegengegaan, waarbij rekening wordt gehouden met de grenseffecten en de grote bijdrage van vervoer over water in het tegengaan van de CO2-last van transport.
  • Duurzame prikkels industrie. De belasting op energie gaat omhoog voor grootverbruikers. Bedrijven kunnen de belasting ontlopen door investeringen in energietransitie en besparing. Bij het tempo van invoering zal rekening worden gehouden met werkgelegenheidseffecten. De handhaving van de Wet Milieubeheer wordt aangescherpt. 
  • Investering in duurzame innovatie. Er komt meer geld voor de schone technieken en de duurzame warmtevoorziening van de toekomst. Subsidies voor realisatie van hernieuwbare energie worden bij een hoge CO2-prijs geleidelijk afgebouwd. Hierbij gelden eerlijke overgangsregelingen. 
  • Geen opslag van CO2. Geen prioriteit en overheidsgeld voor ondergrondse opslag van CO2, omdat het een dure techniek is die veel energie kost en geen bijdrage levert aan de energietransitie.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde