Economie

Economie

Mensen zijn begiftigd met creativiteit door onze Creator. Met ideeën. Met ondernemerschap. Met innovatie als resultaat en groei als vrucht. De ChristenUnie vindt het fantastisch als mensen een onderneming opstarten en werk verschaffen, als onderzoekers ontdekkingen doen, als creatieve geesten innovaties doorvoeren en al deze mensen hun gaven inzetten om de economie en de samenleving tot bloei te brengen.

Tegelijk staat het voor de ChristenUnie als een paal boven water dat het in de economie niet dient te draaien om groei, maar om het goede leven. Maar terwijl de meeste mensen verlangen naar een goed leven, lijkt het doel in de politiek maar al te vaak economische groei. En terwijl de top van het bedrijfsleven ten dienste dient te staan van hun werknemers - en klanten, eigenaren en leefomgeving - komt het voor dat ze enerzijds duizenden mensen ontslaan en tegelijkertijd zichzelf (laten) belonen met een exorbitante salarisverhoging.

De afgelopen jaren leek te vaak de morele afweging vervangen te zijn door de vraag of het mag en kan binnen de kaders van de wet. Het lijkt erop dat de crisis van 2008 niet voldoende was om een echte omslag naar een waarde(n)volle en gezonde economie te bewerkstelligen. En de economie is wat betreft de ChristenUnie pas gezond als coöperatieve relaties centraal staan, iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, werken en vrije tijd in balans zijn, groei groen is en grenzen kent, schulden houdbaar zijn en er een eerlijke verdeling is.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde