Eenverdieners

Eenverdieners

De ChristenUnie wil keuzevrijheid voor ouders. Wij willen dat ouders zelf kiezen hoe ze werk en gezin combineren. De afgelopen jaren zijn de belastingen en toeslagen namelijk steeds meer gericht op meer arbeidsparticipatie en toeslagen die je alleen ontvangt als je werkt. Bij een inkomen van €40.000 betaalt een eenverdiener tot zes keer meer belasting dan een tweeverdienersgezin! De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren verschillende voorstellen gedaan, maar hier nog geen meerderheid voor kunnen vinden.

Hoewel werk goed is, moet je zelf kunnen kiezen hoe je werk en zorg wil combineren. We willen de belasting vereenvoudigen en gezinsvriendelijk inrichten, en het gat tussen tweeverdieners en eenverdieners verkleinen.

Daarom de volgende voorstellen:

  • De algemene heffingskorting wordt weer overdraagbaar voor gezinnen met kinderen t/m 5 jaar. Bovendien wordt de algemene heffingskorting met 115 euro per jaar verhoogd.
  • Hervorming van het belastingstelsel – op basis van draagkracht en gezinsvriendelijk. Minder per individu belasting heffing, maar meer per huishouden.
  • Ouders krijgen rechtstreeks het beschikbare geld: kinderbijslag en kindgebonden budget omhoog, kinderopvangtoeslag omlaag.
  • Meer ruimte om gezin en werk te combineren door langer betaald zwangerschaps- en vaderschapsverlof, mantelzorgverlof en terugkeer van de ouderschapsverlofkorting.

Nieuws:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde