Energiebesparing

Energiebesparing

  • De gebouwde omgeving wordt energieneutraal. Er komt een grootschalig plan voor een warmtetransitie. De aansluitplicht voor gas vervalt bij nieuwbouwprojecten en oude gasnetten worden niet meer vervangen. Huishoudens worden geholpen bij deze omschakeling met een energiebesparingsaftrek voor isolatie, geothermie en warmtepompen. 
  • ‘Nul op de meter’ bij nieuwbouw. Energieneutrale en energieleverende woningen zijn de nieuwe norm bij nieuwbouw vanaf 2018. 
  • Energiebesparing bestaande woningen. Minimale energiebesparende maatregelen en duurzame toepassingen in bestaande woningen zijn vanaf 2020 verplicht bij verbouwing en verhuizing. Het energielabel wordt beter vormgegeven en gekoppeld aan de OZB en overdrachtsbelasting (in eerste instantie label C, vanaf 2025 label B). 
  • Huurwoningen worden energieneutraal. Woningcorporaties maken investeringsplannen voor vergaande verduurzaming, zoals nul-op-de-meterwoningen, en krijgen daarvoor meer ruimte door de verhuurdersheffing te schrappen. 
  • Duurzame woonvisie. Gemeenten en corporaties worden verplicht om in de woonvisie prestatieafspraken te maken over besparingsdoelen en de warmtevoorziening. In de omgevingsvisie worden overheden verplicht om een energietransitieplan op te nemen om de doelen van het Klimaatakkoord te bereiken. 
  • Energiecommissaris. De energietransitie is een nationale opgave, waarbij alle overheden verantwoordelijkheid moeten nemen. De ChristenUnie wil een Nationaal Plan Energietransitie onder regie van een Energiecommissaris (vergelijkbaar met het Deltaprogramma onder regie van de deltacommissaris in het waterdomein).

Lees meer:

 

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde