Euro

Euro

De gemeenschappelijke munt en de toetreding van Griekenland zijn weliswaar weeffouten in de Europese geschiedenis, maar op dit moment zijn dat gegeven omstandigheden die Nederland niet zonder schade ongedaan kan maken. De ChristenUnie maakt zich echter wel grote zorgen over de houdbaarheid op lange termijn, met de steeds verder uiteenlopende Europese economieën en de financieel-economische bestuurscultuur. Er kan een moment komen dat de gemeenschappelijke munt opgegeven moet worden om de Europese Unie te behouden. Dat zullen we echter nooit eenzijdig doen.

Wij zijn er voorstander van dat na stelselmatig niet voldoen aan criteria voor de gemeenschappelijke munt een land uitgezet moet kunnen worden in combinatie met een helpende hand door een economisch herstelprogramma (inclusief eventuele schuldverlichting én blijvend lidmaatschap van de EU) én uitzicht op hernieuwde toetreding tot de eurozone in de toekomst. Institutioneel moet dat echter wel goed worden ingebed om domino-effecten bij uittreding te beperken. Wat Griekenland betreft is de ChristenUnie nog steeds voorstander van een exit uit de Eurozone en gedeeltelijke schuldkwijting.

Indien er bij de EU nieuwe lidstaten komen worden die niet automatisch verplicht tot de eurozone toe te treden. De koppeling tussen de Europese Monetaire Unie en de EU, die nu in de Verdragen is opgenomen, willen wij loslaten.
De ChristenUnie wil géén Europees economisch bestuur (Five Presidents Plan) en is geen voorstander van een Europese minister van Financiën.

De Europese economieën zijn daarvoor té divers. Bovendien zou dan het volledige budgetrecht (besluiten over én inkomsten én uitgaven) weggehaald worden uit de lidstaten. Wij willen in Nederland eigen beleidskeuzes blijven maken.

Na LuxLeaks en de PanamaPapers dienen mondiale, maar in elk geval Europese afspraken te worden gemaakt over het betalen van belastingen. Uitgangspunt dient te zijn, dat belasting wordt betaald waar de winst wordt gemaakt of inkomen wordt verkregen.

Als het gaat over de Euro is de ChristenUnie voor:

  • Begrotingsregels handhaven en vereenvoudigen, sancties uitvoeren.
  • Instelling onafhankelijke Europese handhavingsautoriteit mét (sanctie-) bevoegdheden.
  • Introductie van gedwongen exit-optie. 
  • Mogelijkheid (gedeeltelijke) kwijtschelding introduceren na succesvolle implementatie economische hervormingen.
  • Koppeling tussen Europese Monetaire Unie en de EU loslaten.
  • Geen Europese minister van Financiën, wel versterking democratische controle Eurogroep.
  • Europese afspraken over het betalen van belastingen door bedrijven.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde