Gehandicapten

Gehandicapten

De ChristenUnie staat pal voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen er mag zijn, ongeacht talenten of beperkingen. We zijn daarom erg blij met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Veel zaken zijn lastig te regelen voor mensen met een handicap. Onderwijs, werk, uitgaan, verhuizen, internet en openbaar vervoer zijn niet vanzelfsprekend. Dit geldt niet alleen voor de groep met zwaardere vormen van een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke beperking, maar bijvoorbeeld ook voor de groep mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen wordt de samenleving sluipenderwijs steeds ingewikkelder. Met de ratificatie is de integratie van mensen met een beperking in onze samenleving echter niet af. Nu komt het erop aan dat onze samenleving écht inclusief wordt. Dat gaat over veel meer dan goede zorg en toegankelijkheid. Mee kunnen doen moet voor iedereen gewoon kunnen zijn.

In Nederland zijn ongeveer 10.000 mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Velen van hen ontvangen zorg en verblijf. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen met een zeer ernstige beperking thuis op kunnen groeien, samen met eventuele broertjes of zusjes. Dit is vaak niet gemakkelijk. Niet omdat de zorgvraag te zwaar is, maar omdat er zoveel schotten en wirwar in wet- en regelgeving zijn waar ouders zich doorheen moeten worstelen. De ChristenUnie wil dat deze ouders zoveel mogelijk ontzorgd worden door in alle zorgwetten toegankelijke cliëntondersteuning te organiseren. Dit vraagt een meedenkende overheid, die begrijpt dat kinderen integrale zorg én ontwikkeling nodig hebben. Op een door de ouders te bepalen moment moet voor hen een passende plek in een instelling beschikbaar zijn, zoals een kleinschalig wooninitiatief.

  • Artikel 1 van de Grondwet met het ‘recht op gelijke behandeling’ wordt uitgebreid met ‘handicap’ of ‘geaardheid’, zodat ook expliciet het verbod van discriminatie op deze grond wordt benoemd.
  • De overheid zorgt ervoor dat websites en belangrijke momenten in het publieke debat (bijvoorbeeld vragenuur en persconferentie minister-president) toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
  • Publieke gebouwen behoren toegankelijk te zijn.
  • Gemeenten gaan aan de slag met het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. 
  • Er komt een agenda voor verbetering van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. We investeren in de kwaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen en in het personeel.
  • Kinderen met een (verstandelijke) beperking krijgen zoveel mogelijk een plek in het passend onderwijs. Ook kinderen met een zeer ernstige beperking (meervoudig complex gehandicapt) willen leren. Er komt een maatwerkprofiel in de zorg met bijbehorend budget waaruit zorg én ontwikkeling dan wel onderwijs betaald worden.
  • Thomashuizen en vergelijkbare kleinschalige initiatieven passen niet altijd in wettelijke systemen en verdienen daarom bijzondere aandacht.

Nieuws

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde