Geloof

Geloof

De vrijheid die wij kennen om ons geloof te beleven of van geloof te veranderen is wereldwijd niet vanzelfsprekend. Wereldwijd worden 200 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Met name in islamitische landen en Noord-Korea vindt hevige onderdrukking plaats en worden in het bijzonder christenen het slachtoffer van vervolging. In Syrië en Irak zijn volgens cijfers van Open Doors van anderhalf miljoen christenen tien jaar geleden nog maar 200.000 christenen over. Ook andere religieuze minderheden zijn verdreven. Wij willen ons inzetten voor hen die om hun geloofsovertuiging worden vervolgd:

  • Fonds voor de bescherming van godsdienstvrijheid. Hiermee kan steun worden gegeven aan familie van gevangen christenen, voor advocaatkosten, voor safehouses voor bekeerlingen.
  • Geen straf op afvalligheid en bekering. Campagne voor het recht om van geloof te mogen veranderen (“right to exit”) en lobbyen bij islamitische landen om sancties op afvalligheid en bekering uit de strafwet te halen.
  • Handel afhankelijk stellen van respect voor godsdienstvrijheid. Geen handelsmissies faciliteren naar landen waar mensenrechten ernstig worden geschonden en geen godsdienstvrijheid is. Bilaterale betrekkingen, handels- en ontwikkelingsrelaties worden medeafhankelijk gemaakt van een betere omgang met politieke en religieuze minderheden.
  • Erkenning van genocide op christenen en andere minderheden in het Midden-Oosten. En gericht beleid voeren om verdere escalatie te voorkomen en tegen te gaan.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde