Gezondheid

Gezondheid

Gezondheid is van invloed op schoolprestaties, arbeidsproductiviteit en maatschappelijke participatie. Een gezonde levensstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Bovendien houden we hierdoor de toekomstige zorgkosten lager.

We willen dat onze jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. Het aantal leefstijlgerelateerde aandoeningen, zoals overgewicht en diabetes, neemt toe. Naar verwachting heeft in 2025 1 op de 5 Nederlanders te kampen met ernstig overgewicht. De tijd van vrijblijvende afspraken is daarom nu voorbij. We willen geen sluipsuikers in onze voeding. Mensen moeten met eerlijke informatie op het etiket een keuze kunnen maken. We willen voeding integraal onderdeel maken van goede zorg. 

De ChristenUnie ziet een positieve relatie tussen de hoeveelheid groen in een wijk en de gezondheid van mensen. Een ziekenhuis of verpleeghuis in een groene omgeving doet mensen goed en kan het herstel bevorderen. Dit vraagt niet om extra geld, maar om goede planologie.

Als het gaat om gezondheid maakt de ChristenUnie de volgende keuzes:

  • Er komt een preventiefonds waaraan alle zorgverzekeraars bijdragen. In de zorgverzekeringswet komt een betaaltitel voor preventie. Zorgverzekeraars werken samen met gemeenten aan preventie.
  • Health checks kunnen tot ongerustheid en onnodige zorgvraag van mensen leiden. Daarom worden deze alleen toegelaten als kwaliteit en goede informatie van verzekerden gegarandeerd zijn.
  • Sport is belangrijk voor onze gezondheid. De ChristenUnie wil sport voor iedereen, in het bijzonder jongeren, toegankelijk maken. Ook gehandicaptensport is belangrijk. Sport helpt om mensen (weer) in beweging te krijgen, te participeren, met anderen plezier te maken en respectvol met elkaar te leren omgaan. Overheidsgeld wordt daarom ingezet voor de breedtesport en niet voor zaken als betaald voetbal.
  • Wettelijke regeling van een gezondere productsamenstelling (minder vet, zout, suiker).
  • Er komt eerlijke en begrijpelijke productinformatie op het etiket. 
  • Voeding als integraal onderdeel van goede zorg en van de zorgopleidingen. De richtlijnen en zorgstandaarden worden daarop aangepast.
  • Meer aandacht voor ondervoeding bij ouderen, zowel in de thuissituatie als in het ziekenhuis of verpleeghuis.
  • Het aantal plekken voor verkoop van alcohol en tabak wordt flink ingeperkt. Tabak wordt alleen verkocht in speciaalzaken. De verkoopleeftijd blijft 18 jaar. Plekken waar jongeren veel komen, zoals scholen, worden rookvrij.
  • We zetten in op preventie en ontmoediging van softdrugsgebruik en partydrugs.
  • Tienerzwangerschappen worden voorkomen door open en intensieve voorlichting op middelbare scholen en door weerbaarheidstraining.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde