GGZ

GGZ

Afgelopen jaren hebben gemeenten meer verantwoordelijkheid gekregen in de zorg en ondersteuning thuis. Grote veranderingen hebben tijd nodig – zeker een aantal jaren – en die tijd willen we nemen. Gemeenten werken hard aan het organiseren van een breed hulpaanbod voor hun burgers. Administratieve processen zijn nog niet overal goed op orde, waardoor mooie initiatieven zoals zorgboerderijen en logeerhuizen dreigen te moeten sluiten. Het aantal verwarde personen op straat neemt toe, doordat er te rigoureus bezuinigd is op GGZ-bedden, problemen niet tijdig herkend worden en hulp uitblijft. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig.

  • We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. Op deze manier werken we aan een aanpak waarin de kracht van de gemeenschap meer centraal staat.
  • We willen de stapeling van eigen bijdragen in de zorg tegengaan, om de groei van zorgkosten voor in het bijzonder chronisch zieken en gehandicapten te begrenzen.
  • Gemeenten sluiten zich aan bij administratieve standaarden om papieren rompslomp tegen te gaan.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde