Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Het onderwijs dat je geeft, is bepalend voor het land dat je bouwt. Onderwijs biedt kansen en perspectief. Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een wereldwijd uniek en sterk onderwijssysteem, met een grote diversiteit aan scholen. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs.

De ChristenUnie trekt extra geld uit voor onderwijs. Wij geven scholen extra middelen voor professionele ontwikkeling binnen onderwijsteams. Wij investeren in hoogwaardige kennis en kundige vakmensen, om te werken aan een toekomstbestendige economie in een steeds complexere wereld. Door te investeren in onderwijs investeren we in de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Voor het hoger onderwijs stelt de ChristenUnie de volgende maatregelen voor:

  • Basisbeurs voor studenten. Het leenstelsel wordt weer vervangen door een basisbeurs. Het leenstelsel heeft geleid tot een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs. Het is bovendien onwenselijk dat jonge mensen na hun studie met een stapeling van schulden de arbeidsmarkt en woningmarkt betreden. Het rentevoordeel op studieleningen wordt verlaagd. De investeringen in het hoger onderwijs die voortkwamen uit de introductie van het leenstelsel, worden niet teruggedraaid. 
  • Minder studieschuld in ruil voor maatschappelijke dienstplicht. Een bijdrage aan de samenleving tijdens of na je studie wordt beloond met een verlaging van je studieschuld. 
  • De OV-kaart blijft behouden. Het extra jaar bovenop de nominale opleidingsduur wordt geschrapt. 
  • Minder nadruk op ‘rendement’, meer ruimte voor ontplooiing en brede vorming. De geesteswetenschappen en kleine talen worden beschermd, zeker als het de laatste opleiding betreft. 
  • Minder uitval. Een warme overgang tussen het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs door een studiekeuzecheck. 
  • Een rem op de stijging van het collegegeld. Het collegegeld voor de tweede studie krijgt weer een wettelijk maximum.
  • De bekostiging van hoger onderwijs wordt meer gekoppeld aan onderzoek. De ChristenUnie wil minder massastudies en massacolleges en wil de financiering aantrekkelijker maken voor universitair onderwijs dat sterk is verweven met wetenschap. Onderwijs is geen bijzaak, maar een kerntaak. Het praktijkgericht onderzoek aan de ’hbo’s krijgt de ruimte om zichzelf verder te profileren en zijn meerwaarde voor het beroepenveld te verankeren.
  • Behouden en aantrekken van internationale toponderzoekers en topdocenten. Zo krijgen meer studenten inspirerende en toonaangevende docenten, die in de frontlinie van de wetenschap staan. Hiervoor moet een goede infrastructuur aanwezig zijn.
  • Bèta en techniek weer in de lift, door versterking van de onderzoeksinfrastructuur in het hoger onderwijs en uitbreiding van de capaciteit van exacte en technische studies.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde