Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek

Het huidige belastingstelsel is dringend aan herziening toe. Niet alleen omdat het nodeloos ingewikkeld is, maar ook omdat het onrechtvaardig is. Door veranderingen in de maatschappij is de afgelopen jaren het draagkrachtbeginsel ondergraven.

Het belastingstelsel dat we nu hebben leidt dan ook tot polarisatie: tussen eenverdiener en tweeverdiener, tussen jong en oud, tussen werknemer en zzp’er en tussen huurder in de vrije sector en woningeigenaar. De ChristenUnie zet daarom voor de komende kabinetsperiode in op een eerlijk en eenvoudig belastingstelsel.

Maximaal aftrekbare hypotheekschuld op termijn naar € 500.000.
De hypotheekschuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt gemaximeerd. Om de gevolgen voor de woningmarkt te beperken, wordt het maximum geleidelijk verlaagd tot € 750.000 de komende kabinetsperiode en op termijn naar € 500.000.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde