Industrie

Industrie

  • Langjarig industriebeleid. Een langjarig industriebeleid met aandacht voor infrastructuur, ICT, concurrentiekracht, instroom van personeel en innovatie. De Smart Industry Agenda wordt voortgezet om onze industrie een belangrijke wereldwijde speler te laten blijven. We zetten in op het aantrekken van buitenlandse investeringen en het terughalen van werk uit Azië. 
  • Versterken regionale industrieclusters. De ChristenUnie wil de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en het beroepsonderwijs versterken. Door kennisclusters in de regio groeit de werkgelegenheid, bijvoorbeeld in Noord-Nederland en regio’s als FoodValley, Twente en Brainport Eindhoven.
  • Gelijk speelveld in de industrie. Europese regels over concurrentie en staatssteun worden geregeld omzeild en geschonden door EU-lidstaten. China dumpt staal op onze markt en verkoopt het ver onder de kostprijs, waardoor onze maakindustrie wordt gedupeerd. Europa moet strenger optreden tegen oneerlijke concurrentie en staatssteun. De EU zet zich bovendien in voor bescherming van onze maakindustrie tegen dumping. Daarnaast spant de EU zich in om dumping door EU lidstaten zelf ook te voorkomen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde