Islamisering

Islamisering

De ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen op basis van gelijkwaardigheid kan meedoen, of iemand nu christen, moslim of niet-gelovig is. Ruimte voor minderheden betekent ook bescherming van minderheden wanneer dit nodig is. We staan voor vrijheid. Daarom willen we vrijheid beschermen, door het jihadisme te bestrijden en door met concrete voorstellen onvrijheid in Nederland tegen te gaan.

De ChristenUnie kiest voor:

 • Geloofsvrijheid voor iedereen, inclusief ‘the right to exit’. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving. Iedereen heeft ook het recht om van geloof te veranderen. Er komt geen verbod op besnijdenis van jongetjes en rituele slacht.
 • Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. In overheidsdienst en binnen het onderwijs mag van medewerkers verlangd worden dat zij gangbare omgangsvormen, zoals handen geven, in acht nemen.
 • Onvrijheid tegengaan: 
  • Geen financiering van geloofsgemeenschappen, politieke en culturele instellingen door onvrije landen, zoals Iran en Saoedi-Arabië. 
  • Geen podium voor haatpredikers die zich tegen de rechtsstaat keren en oproepen tot geweld. Dergelijke sprekers krijgen geen visum of vergunning om te spreken. Strafrechtelijke vervolging van haatzaaien.
  • Geen gezichtsbedekkende kleding in overheidsinstellingen, het onderwijs en het openbaar vervoer.
  • Huwelijksgevangenschap en huwelijksdwang bestrijden. 
  • Minderheden, waaronder joden en moslims, beschermen tegen intimidatie en discriminatie.
  • Stevig optreden tegen sabotage van lokale besluitvorming.

De terroristische aanslagen van jihadisten, zoals in België en Frankrijk, zijn een bedreiging voor onze vrije samenleving. Daders van dergelijke aanslagen zijn meestal afkomstig uit westerse samenlevingen en radicaliseren soms in hun eentje thuis, als ‘lone wolves’, via sociale media en YouTube.

Een stevige inzet van veiligheidsdiensten is belangrijk, maar repressie kan nooit het enige antwoord zijn. Terrorismebestrijding moet daarom ook dicht bij huis plaatsvinden, in de woonwijken waar ingezet wordt op leefbare en veilige buurten en signalering van radicalisering vroeg kan plaatsvinden. De ChristenUnie wil daarom een evenwichtig en duurzaam terrorismebestrijdingsbeleid. Daarbij is het belangrijk om voor ogen te houden dat niet alle risico’s volledig beheersbaar zijn te maken.

Verder lezen:

'Heb de vrijheid en de naaste lief' Opiniestuk door Gert-Jan Segers
Hoe verhouden we ons tot de islam en tot moslims? Vier uitgangspunten, die soms om de voorrang kunnen strijden.

Nieuws:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde