Kindermishandeling

Kindermishandeling

Kindermishandeling is een groot probleem en komt te vaak voor. Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen en stoppen van kindermishandeling.

  • De krachten te bundelen van zorgprofessionals en politici om de eerste 1001 kritieke dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
  • Een nationaal programma om kindermishandeling tegen te gaan.
  • Met een uitgekiende campagne waarbij alle kinderen en volwassenen voorlichting krijgen over waar ze terecht kunnen voor advies en hulp. Duidelijke afspraken met scholen, kinderopvang en zorginstellingen om kindermishandeling te melden en te bestrijden;
  • Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren; 
  • Een goede verbinding tussen onderwijs en zorg zodat kinderen snel geholpen worden;
  • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde