Leven lang leren

Leven lang leren

De ChristenUnie wil een scholingsbeurs voor werkenden die een beroepsopleiding hebben gevolg. De scholingskansen van mensen met een vmbo- of mbo-diploma worden meer gelijkgetrokken met hoger opgeleiden. Bovendien zorgt een scholingsbeurs voor een betere ontwikkeling en betere kansen op de arbeidsmarkt, onder meer voor 50-plussers.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde