Maatschappelijke diensttijd

Maatschappelijke diensttijd

In het kort

De ChristenUnie wil een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Door het invoeren van een maatschappelijke dienstplicht laten we elkaar zien dat het goed is om iets voor een ander te doen. Jongeren ontwikkelen hun sociale competenties, actief burgerschap en een houding van dienstbaarheid.

  • Verplicht voor jongeren tussen de 18 en 28
  • Voor een duur van zes maanden.
  • Duidelijke voorwaarden aan het vrijwilligerswerk – dus geen verdringing op de arbeidsmarkt.

_________________________________________

Een samenleving van ‘wij met en voor elkaar’ is volgens de ChristenUnie gebaat bij de invoering van een maatschappelijke dienstplicht: een samenlevingsbijdrage van een half jaar. Het ontwikkelen van sociale competenties, actief burgerschap en een houding van dienstbaarheid staan centraal bij de dienstplicht.

Jongeren krijgen oog voor sociale en maatschappelijke noden in hun directe omgeving. Met een maatschappelijke dienstplicht bouwen we aan een samenleving waarin we iets voor elkaar doen en investeren we in saamhorigheid. De nadruk op onze individuele zelfontplooiing wordt verlegd naar de vraag hoe we van betekenis kunnen zijn voor de samenleving. Daarbij kan de dienstplicht bijdragen aan integratie.

Hoe ziet de ChristenUnie dit voor zich?

  • Flexibel. Iedereen die 18 wordt is dienstplichtig. Je kunt de dienstplicht vervullen tussen 18 en 28. Het gaat om een duur van zes maanden en mag eventueel in meerdere perioden van een zekere minimale duur worden opgenomen. Er is een definitie voor wat geldt als vrijwilligerswerk – dus geen verdringing op de arbeidsmarkt.
  • Mogelijkheid tot korting op studieschuld. Voor het aantal uur wordt de dienstplichtvergoeding van €4,50 gerekend en dit wordt desgewenst afgetrokken van de studieschuld na afstuderen. Zo kan ongeveer €800 per vervulde maand worden afgelost of verdiend.
  • Vrijwilligersnetwerken zoals Present en bijvoorbeeld ook sportorganisaties kunnen een belangrijke rol vervullen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
  • Dienstrecht. Naast de dienstplicht introductie van een dienstrecht voor iedereen. Voor werkelozen is het doen van vrijwilligerswerk een toegestane invulling van een verplichte tegenprestatie en vervalt de sollicitatieplicht, mits onderdeel van een traject leidend naar werk. Voor zestigplussers kan in bepaalde omstandigheden het doen van vrijwilligerswerk een alternatief zijn voor werk tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Ook kan het dienstrecht een onderdeel zijn van een schuldhulptraject.
  • Financiering. Voor de bekostiging van dienstplicht en dienstrecht gaan we uit van co-financiering van de overheid met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Verder lezen:

'Maatschappelijke diensttijd voor jongeren vanaf het najaar van start'

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde