Marktwerking in de zorg

Marktwerking in de zorg

In het kort

De ChristenUnie wil minder marktwerking in de zorg en meer zeggenschap. De positie van een aantal zorgverzekeraars is te dominant.

Zorgverzekeraars moeten zorg van goede kwaliteit inkopen op basis van een acceptabele prijs. Maar op dit moment zijn de verhoudingen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en verzekerden uit balans.

 • Zorgverzekeraars worden meer coöperatief. Verzekerden hebben zeggenschap op het beleid van zorgverzekeraar. Daarnaast komt er een maximale omvang voor zorgverzekeraars.
 • Het aantal polissen wordt flink uitgedund en de budgetpolis wordt afgeschaft.
 • Medisch-specialisten komen in loondienst.
 • Winstuitkeringen passen niet in de zorg. Geld dat in de zorg wordt verdiend, blijft in de zorg.

____________________________________________

De ChristenUnie wil minder marktwerking en meer zeggenschap. De positie van een aantal zorgverzekeraars is te dominant. De verhoudingen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en verzekerden zijn uit balans.

Zorgverzekeraars moeten zorg van goede kwaliteit inkopen op basis van een acceptabele prijs. Door een selectief inkoopbeleid zijn zij in staat om de groei in de stijging van zorgkosten af te remmen. Verzekerden hebben echter geen zicht, laat staan invloed op de kwaliteitscriteria die zorgverzekeraars hanteren bij het inkopen van zorg. Zorgverleners ervaren dat zij moeten ‘tekenen bij het kruisje’.

Voor de ChristenUnie is solidariteit binnen ons stelsel van groot belang. Iedereen is verplicht verzekerd en gezonde mensen betalen mee aan de zorgkosten voor zieke mensen. Stijgende zorgkosten en betaalbaarheid van zorg zetten deze solidariteit onder druk. Daarnaast zien we dat het eigen risico jaarlijks stijgt en vooral chronisch zieken en gehandicapten zijn daar de dupe van. Een te hoog eigen risico leidt bovendien tot zorgmijden.

De ChristenUnie wil daarom het huidige stelsel van publieke waarborgen met private uitvoerders (zorgaanbieders en zorgverzekeraars) verbeteren. Een stelselwijziging kost veel geld en leidt tot onnodige onrust in de zorg na alle recente veranderingen in het stelsel. Het komt er nu op aan het stelsel echt te laten werken voor mensen.

Op het gebied van zorgverzekeraars kiest de ChristenUnie voor de volgende maatregelen:

 • Er komt een nader te bepalen maximale omvang voor zorgverzekeraars, met invloed van sterke ledenraden (zie onder ‘zeggenschap’). Op die manier krijgen verzekerden invloed op het beleid van hun zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn te groot geworden om daadwerkelijk als coöperatie te kunnen functioneren. 
 • Met 1400 keuzemogelijkheden voor een polis is het moeilijk kiezen, waarbij soms ook sprake is van schijnkeuzes. Daarom wordt het aantal polissen flink uitgedund. Zorgverzekeraars brengen het aantal merken (‘labels’) terug en de budgetpolis wordt afgeschaft. De natura- en restitutiepolis blijven bestaan.
 • Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden. Risicoselectie, waarbij bepaalde groepen worden uitgesloten of wordt geselecteerd op hogeropgeleiden, past daar niet bij.
 • Verzekerden krijgen objectieve informatie over het aanbod, zowel wat betreft prijs als inhoud, van zorgverzekeraars. Het wordt mogelijk om een polis meerjarig af te sluiten.
 • Het verplichte eigen risico wordt aanzienlijk verlaagd. Het eigen risico is te hoog geworden, waardoor mensen zorg mijden en chronisch zieken en gehandicapten ieder jaar weer hogere zorgkosten hebben.
 • De zorgtoeslag, de compensatie van het eigen risico via de gemeente en een collectieve zorgverzekering voor minima (via de gemeente) blijven bestaan.
 • De afspraken over vermindering van bureaucratie uit ‘Het roer gaat om’ in de huisartsenzorg worden geïmplementeerd in de hele eerstelijn, zodat zorgverleners en zorgverzekeraars meer gelijkwaardige partners worden en administratieve lasten worden tegengegaan.
 • Ziekenhuisbehandelingen worden waar mogelijk overgeheveld naar de eerstelijns zorg en specialisten gaan in loondienst. Medisch specialisten vallen voortaan ook onder de Wet normering topinkomens.
 • Ook in de regio’s blijft eerstelijns en anderhalvelijns zorg dichtbij beschikbaar, voor algemeen voorkomende behandelingen.
 • Winstuitkeringen passen niet in de zorg. Geld dat in de zorg wordt verdiend, blijft in de zorg.
 • Het eigen risico bij de apotheker voor zorgprestaties (voorlichting) wordt afgeschaft.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde