Media

Media

De Nederlandse Publieke Omroep is onafhankelijk, geeft ruimte aan diversiteit en heeft ledenomroepen als fundament. Het maakt het Nederlandse bestel uniek in de wereld en bereikt veel groepen in de samenleving.

De ChristenUnie vindt dat ledenomroepen de kern van het publieke omroepbestel zijn en moeten blijven. De publieke omroep vertegenwoordigt de hele samenleving. Juist daarom zijn duidelijk geprofileerde ledenomroepen belangrijk. Zij kunnen programma's maken vanuit de diepste overtuigingen van de verschillende groepen in de samenleving. Zo is de omroep herkenbaar voor mensen, informeert ze en is het een platform voor debat.

  • Onafhankelijke omroepen die zelf over de inhoud en de vorm van hun programma's gaan. Bij verdeling van de budgetten moet het ledenaantal van een omroep meewegen. De ChristenUnie vindt dat omroepen de ruimte moeten hebben om mee te bewegen met de nieuwe manieren van kijken en luisteren naar programma's. 
  • Ruimte voor levensbeschouwing in de programmering, qua budget, het gekozen platform en de momenten van uitzending van programma's op radio en tv. Levensbeschouwing is een pijler onder de publieke omroep. 
  • Toegankelijke programma’s. De programma's van de publieke omroep mogen niet achter een online betaalmuur verdwijnen, maar moeten voldoende toegankelijk zijn.
  • Veilig en verantwoord. De publieke omroep is van ons allemaal en juist daarom moet het aanbod veilig, verantwoord en van voldoende kwaliteit zijn. De Mediawet biedt richtlijnen om dat aanbod te garanderen. De ChristenUnie wil geen gokzenders op tv en strakke regulering van belspellen. Er is geen ruimte voor seksreclameblokken. 
  • De lokale en regionale omroep zijn heel belangrijk voor de lokale nieuwsvoorziening, onder meer voor de versterking van de lokale democratie. De ChristenUnie wil het lokale media-aanbod op peil houden. In de financiering van de regionale omroepen wegen regionale taal- en cultuuroverdracht mee, in het bijzonder voor de erkende streektalen. Het Fries is een erkende Rijkstaal, dat moet tot uitdrukking komen in het budget.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde