Medische ethiek

Medische ethiek

In het kort

De ethiek van de zorg raakt aan veel levensvragen. Bij deze vragen stelt de ChristenUnie zichzelf de volgende principes:

  • Wordt iemand beter van behandelen of van niet-behandelen?
  • Zijn de kosten voor behandeling eerlijk tegenover andere mensen die nu of in de toekomst een behandeling nodig hebben?
  • Wat wil iemand zelf en waar is iemand verantwoordelijk voor?

Technische vernieuwingen zijn waardevol, maar een puur technische visie op menselijk leven ontneemt het zicht op de gegeven aard ervan en wat het zinvol maakt: geluk en liefdevolle relaties.

_________________________________________________

De ethiek van de zorg raakt aan veel levensvragen. Moet iemand met vergevorderde dementie die een heup breekt nog een nieuwe heup krijgen? Wat mag een gewonnen levensjaar kosten? Hoe verhouden preventiebeleid van de overheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen zich tot elkaar? Mag iedereen die dat wil een kind krijgen, ook als meerdere keren een kind vanwege falend ouderschap uit huis geplaatst is? Bij deze en andere ingewikkelde vragen willen we de volgende principes altijd meewegen:

  • wordt iemand beter van de behandeling, of wordt iemand beter van niet-behandelen?
  • zijn de kosten voor de behandeling eerlijk tegenover andere mensen die nu en in de toekomst ook een (dure) behandeling nodig hebben?
  • wat wil iemand zelf en waar is iemand zelf voor verantwoordelijk?

De medische wetenschap geeft ons veel goeds. Spina bifida (open ruggetje) kan al in de baarmoeder geopereerd worden. Steeds vaker wordt kanker een chronische aandoening. Er is echter ook een keerzijde, die zich laat samenvatten in de vraag ‘moet alles wat kan?’. De komende jaren komen veel dure kankermedicijnen op de markt. Dit is goed nieuws voor patiënten, maar hoe houden we de zorg betaalbaar en bereikbaar voor iedereen?

Een andere ontwikkeling is het groeiende aanbod van preconceptuele en prenatale screening. Dit stelt ouders voor indringende ethische vragen, maar heeft ook gevolgen voor onze samenleving. Meer screeningsmogelijkheden zal de acceptatie van anders-zijn in onze samenleving verminderen.

Technologische vernieuwingen zijn waardevol, maar vragen om ethische bezinning. Tegelijkertijd ontneemt een puur technische visie op menselijk leven het zicht op de gegeven aard ervan en negeert datgene wat een mensenleven zinvol maakt: geluk en liefdevolle relaties.

Zorg verlenen bestaat niet louter uit het verrichten van medische handelingen. Daarom willen we niet de techniek centraal stellen en alle medische ingrepen toepassen die beschikbaar zijn, maar ook ruimte geven aan reflectie. Wat willen we bereiken en is dat zinvol? Op het sterfbed kan dit betekenen dat niet wordt overgegaan tot zinloos medisch handelen, maar tot palliatieve zorg en geestelijke bijstand bij het naderend afscheid. Er is liefde voor het leven, maar ook respect voor het sterven.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde