Mensenrechten

Mensenrechten

De ChristenUnie ziet de bescherming van mensenrechten als leidraad voor het optreden van Nederland in internationale instellingen als de VN, de Europese Unie, de OVSE en de Raad van Europa. Daarin willen we consequent zijn. Je kunt je niet enerzijds kritisch uitlaten over de doodstraf op afvalligheid, bekering of homoseksualiteit in islamitische landen en anderzijds handelsmissies faciliteren naar deze landen. Dat betekent:

  • Mensenrechten integreren in alle beleidsterreinen – van ontwikkelingssamenwerking tot handel en defensie.
  • Geloofwaardige mensenrechtendialoog. Dus geen migratiedeal waarbij de bescherming van fundamentele mensenrechten wordt uitgeruild tegen het nationale belang. Of Nederland als belastingparadijs waardoor ontwikkelingslanden veel inkomsten mislopen.
  • Samenwerking in de Raad van Europa. Deze Raad, waar 47 landen deel van uitmaken, is hét forum voor samenwerking op het terrein van mensenrechten en rechtsstaat. In deze Raad kunnen we ook landen als Turkije en Rusland aanspreken op het naleven van de mensenrechten. De ChristenUnie wil dat Nederland zich binnen de Raad van Europa sterk maakt voor de naleving van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
    • Voldoende middelen voor het werk van de Raad van Europa. 
    • Toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
  • Versterking van de positie van Den Haag als internationale hoofdstad van vrede en recht en veiligheid. Thuisbasis voor het internationale recht.
  • Erkenning Armeense genocide. De ChristenUnie wil dat we stoppen met verhullend taalgebruik om Turkije niet voor het hoofd te stoten. Niet langer spreken van “de kwestie van de Armeense genocide”, maar ruimhartige erkenning. Nederland zal er, in EU-verband, bij Turkije op aandringen om de Armeense genocide te erkennen. Geen loze woorden, maar daden. Erkenning van de genocide is een begin van verzoening tussen de Armeense en Turkse volken.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde