Onderwijs

Onderwijs

In het kort

Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een sterk onderwijssysteem met een grote diversiteit aan scholen. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging.

De ChristenUnie investeert extra geld in scholen.

  • Niet alleen christelijke scholen, maar alle scholen bijzonder, want scholen zijn van de samenleving.
  • Minder regels, meer ruimte en vertrouwen. Minder nadruk op rendement en toetsen, meer ruimte voor brede en maatschappelijke vorming. Meer ruimte voor ontwikkeling van leraren en schoolleiders.
  • Meer meesters en leerkrachten uit minderheidsgroepen in het basisonderwijs. Bijvoorbeeld door de pabo beter in te richten op vrouwen én mannen.
  • Investeren in de kwaliteit van onderwijs in krimpregio’s. Samen met scholen anticiperen en zoeken naar toekomstbestendige oplossingen waarin de vrijheid om voor Christelijk onderwijs te kiezen overeind blijft.
  • Lees ook: 'Bescherm de vrijheid van onderwijs' door Gert-Jan Segers

_____________________________

Het onderwijs dat je geeft, is bepalend voor het land dat je bouwt. Onderwijs biedt kansen en perspectief. Nederland heeft dankzij de onderwijsvrijheid een wereldwijd uniek en sterk onderwijssysteem, met een grote diversiteit aan scholen. Ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat aansluit bij de opvoeding en levensovertuiging. De ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs.

Ieder kind is anders, gemiddelde kinderen bestaan niet. Iedereen heeft het recht om zijn of haar talenten te ontwikkelen: of je nu goed bent in taal en rekenen of juist met je handen. Of je nu veel of weinig beperkingen hebt. De ChristenUnie wil investeren in de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Gelijke kansen
Het onderwijs moet eerlijke kansen bieden voor iedereen. Het is onacceptabel dat kinderen die achterstanden hebben of uit kansarme milieus komen minder onderwijskansen hebben dan hun leeftijdgenoten. Kinderen met een beperking horen de zorg en begeleiding te krijgen die ze nodig hebben. Studenten die geen rijke ouders hebben mogen geen financiële drempel ervaren om door te studeren. Het leenstelsel zorgt echter voor een stapeling van schulden onder jongeren.

Het onderwijs is niet goed ingericht op praktische vaardigheden. Scholen die zich richten op praktische vaardigheden worden onterecht gezien als ‘lager’. Maar excellent onderwijs gaat niet alleen om rekenen en taal. Jongeren met ‘gouden handjes’, zoals technici en andere vakmensen, zijn hard nodig op de arbeidsmarkt.

Samen werken we aan het beste onderwijs
Een school is geen leerfabriek, maar een waardengemeenschap met brede en maatschappelijke vorming. Leraren en schoolleiders zetten zich in nauwe samenwerking met ouders met hart en ziel in voor de vorming en ontwikkeling van onze kinderen. Zij bereiden hen voor op deelname in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het onderwijs heeft daarvoor vertrouwen en rust nodig. De ChristenUnie wil minder regels en meer ruimte voor scholen. Minder nadruk op ‘rendement’, meer ruimte voor ontplooiing en brede vorming.
De ChristenUnie trekt extra geld uit voor onderwijs. Wij geven scholen extra middelen voor professionele ontwikkeling binnen onderwijsteams. Wij investeren in scholen in krimpregio’s, zodat overal in Nederland een goed en divers scholenaanbod is. Wij investeren in hoogwaardige kennis en kundige vakmensen, om te werken aan een toekomstbestendige economie in een steeds complexere wereld.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde