Ontslagrecht

Ontslagrecht

Een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en iedereen meetelt en kansen krijgt; dat is het ideaal van de ChristenUnie.  Op de huidige arbeidsmarkt is het nodige aan te merken. De ChristenUnie wil de randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelf aan hoop en perspectief kunnen werken.

 

  • Na ontslag sneller weer aan werk komen. De transitievergoeding van de WW wordt verplicht ingezet voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan.
  • Werkenden met een beroepsopleiding krijgen een scholingsbeurs.
  • Flexibele contracten moeten geleidelijk meer zekerheid gaan bieden. Een tweede contract is minimaal een half jaar langer dan het eerste.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde