Ouderen

Ouderen

Wij kiezen voor een land waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Ouderen hebben hierin een belangrijke rol, we willen dat mensen waardig ouders kunnen worden. Daarom is de ChristenUnie samen met omroep Max en ouderenbond KBO-PCOB met een manifest gekomen ‘Waardig ouder worden’. Inmiddels hebben verschillende organisaties en politieke partijen zich bij ons plan aangesloten.

Als het gaat om ouderen wil de ChristenUnie:

  • Een minister voor ouderen dat zorgt voor een goede coördinatie van beleid.
  • Ouderenzorg in verpleeghuizen wordt genormaliseerd. Een verpleeghuis moet als thuis zijn, waarbij ouderen en hun naasten zoveel mogelijk regie over hun zorg houden.
  • Meer ruimte voor passende woonvormen en voorkomen sluiting verzorgingstehuizen op het platteland.
  • De financiering van hospices en palliatieve zorg moet deugdelijk geregeld worden.
  • Geestelijke verzorging is en blijft een essentieel onderdeel in de zorg.
  • Kansen voor oudere werknemers op de arbeidsmarkt – loonkostenvoordeel voor de werkgevers, kortere werktijden en demotie makkelijker en een scholingsbeurs voor werkenden.

Wij kiezen voor een land waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Ouderen hebben hierin een grote rol. De ChristenUnie staat voor een samenleving waar iedereen betaald of onbetaald, jong of oud, een bijdrage levert.

Helaas is eenzaamheid een groot probleem in onze samenleving. Vooral onder ouderen komt veel eenzaamheid voor. Eenzaamheid kun je niet met geld bestrijden, in ieder geval niet alleen met geld. Daar is meer voor nodig. Het organiseren van zorg en ondersteuning dicht bij mensen biedt meer mogelijkheden om eenzaamheid te signaleren. Van mensen wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op hun ouderdom.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te werken. Nu ouderen langer doorwerken, moeten ze dat kunnen doen in een vorm die bij hen past. Kortere werktijden en demotie inclusief een daarop aangepast inkomen moet normaler en makkelijker worden. De overheid geeft het goede voorbeeld door hierop aan te sturen in het overleg met de sociale partners. Ook oudere werknemers krijgen leerrechten (zie hoofdstuk Onderwijs). Daarnaast bepleit de ChristenUnie goede regelingen voor mantelzorgers en flexibeler werktijden voor het combineren van zorg en arbeid. Het loonkostenvoordeel dat werkgevers kunnen krijgen wanneer ze ouderen in dienst nemen, gaat omhoog.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde