Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

We investeren in de verbetering van palliatieve zorg. Niet de ‘zorg-potjes’ of de schotten tussen wetten, maar de zorgvraag moet leidend zijn. Zorg verlenen bestaat niet louter uit het verrichten van medische handelingen.

Daarom willen we niet de techniek centraal stellen en alle medische ingrepen toepassen die beschikbaar zijn, maar ook ruimte geven aan reflectie. Wat willen we bereiken en is dat zinvol? Op het sterfbed kan dit betekenen dat niet wordt overgegaan tot zinloos medisch handelen, maar tot palliatieve zorg en geestelijke bijstand bij het naderend afscheid. Er is liefde voor het leven, maar ook respect voor het sterven.

In de spreekkamer komt meer ruimte voor een goed gesprek over behandelopties of niet behandelen. De betaaltitel voor niet-behandelen verdient bredere ingang bij artsen. Richtlijnen in de zorg zijn niet alleen gericht op ‘doen’, maar ook op ‘laten’. Overbehandelen is niet wenselijk vanuit kostenoogpunt en kan zelfs schadelijk zijn voor de patiënt.
De financiering van hospices en palliatieve zorg wordt deugdelijk geregeld. De deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg wordt verder verbeterd. Geestelijke zorg is een onmisbaar onderdeel van palliatieve zorg.

Lees verder:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde