Pensioenstelsel

Pensioenstelsel

In het kort

De ChristenUnie wil het pensioenstelsel hervormen naar een eerlijk en houdbaar stelsel voor iedereen. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de tweedeling tussen jong en oud.

De ChristenUnie wil:

  • Een persoonlijk pensioenpotje
  • Verplichte deelname en collectieve risicodeling
  • Gepensioneerden worden niet in hun koopkracht geraakt door de hervorming.
  • Het wordt mogelijk om een gedeelte van je pensioenpremie te gebruiken voor het aflossen van de hypotheek.

___________________________________________________________________

De ChristenUnie wil een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel voor iedereen en een einde aan de tweedeling tussen jong en oud. We gunnen iedereen een goed pensioen, ook de jongeren. Daarom zijn wij voor een pensioenhervorming. Er komt een persoonlijk pensioenpotje, de verplichte deelname en collectieve risicodeling behouden we. Gepensioneerden worden door deze veranderingen niet in hun koopkracht geraakt.

Nederland is beroemd om zijn collectieve pensioenstelsel. Dat stelsel heeft eraan bijgedragen dat de armoede onder ouderen hier het laagste is van de hele wereld en dat ook binnen Nederland ouderen de groep zijn waar armoede het minste voorkomt. En toch, het pensioenstelsel voldoet niet meer. De eerste pijler, die bestaat uit de AOW, voldoet inmiddels wel - na de verhoging en koppeling van de pensioengerechtigde leeftijd aan de levensverwachting. Maar de tweede pijler van ons pensioenstelsel piept en kraakt en is niet langer bij de tijd. In de tweede pijler bouwen werkgevers en werknemers samen pensioen op bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

We hebben met elkaar inmiddels een pensioenpot van ongeveer € 1.400 miljard bij elkaar gespaard. En het stelsel kent een aantal sterke punten, zoals het verplicht en fiscaal aantrekkelijk voor je pensioen sparen, het delen van de risico’s van lang en kort leven en de relatief lage kosten voor het beheer.

Maar dit stelsel kent ook problemen: de stijgende levensverwachting legt druk op de houdbaarheid van het systeem en de lage (reken)rente en de volatiliteit van de financiële markten doen de rest. Verder drukt de aloude onevenwichtigheid in het stelsel veroorzaakt door de doorsneesystematiek steeds zwaarder op het stelsel. De doorsneepremie betekent dat de pensioenopbouw van jongere werknemers de facto wordt belast ten faveure van oudere werknemers. Dat is geen probleem als je je hele leven bij dezelfde werkgever werkt, maar wel als je bijvoorbeeld rond je 45e zzp’er wordt. Dan ben je een enorme dief van je eigen portemonnee, want de jaren van gesubsidieerde pensioenopbouw mis je dan volledig. Daarnaast zijn in het huidige stelsel laagopgeleiden solidair met hoogopgeleiden, aangezien de laatste groep langer leeft. In het zorgstelsel ligt die solidariteit overigens precies andersom.

Al met al kan het huidige stelsel de ooit gewekte verwachtingen niet waarmaken, met als gevolg dat het draagvlak onder ons unieke pensioenstelsel snel kleiner wordt. Ouderen balen vanwege de al jaren uitblijvende indexatie van pensioenen, die overigens iedereen raakt, en jongeren hebben vaak helemaal geen zin meer om geld in te leggen in een pensioenfonds, omdat het waarschijnlijk wel op zal zijn, op het moment dat zij met pensioen mogen.

De ChristenUnie wil daarom de tweede pijler van ons pensioenstelsel opnieuw inrichten met behoud van de sterke punten.

De ChristenUnie kiest voor:

  • Verplichte deelname. We behouden de risicodeling door de verplichte deelname te continueren.
  • Opheffen onrechtvaardige doorsneesystematiek. De transitie van de doorsneepremie en -opbouw naar een eerlijker (actuarieel faire) methode is een grote operatie, waarbij de lusten en lasten zo goed mogelijk moeten worden verdeeld. Het is daarbij belangrijk dat gepensioneerden, die immers niet meer kunnen anticiperen op veranderingen, hierdoor niet in hun koopkracht worden geraakt. Sowieso mogen de gevolgen van deze ingreep niet eenzijdig bij een groep worden gelegd. Samen met pensioenfondsen, werknemers en werkgevers richten we een goed en generatieneutraal overgangspad in.
  • Een persoonlijk pensioenpotje. We gaan van een gegarandeerde toezegging uit de collectieve pensioenpot naar een individueel breder inzetbaar pensioenpotje binnen een zelfgekozen pensioenfonds. Dit persoonlijke pensioenpotje maakt het mogelijk dat een deel van het geld hieruit kan worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek, een oude wens van de ChristenUnie. Dit zou gezinnen in het spitsuur van hun leven erg helpen. En bovendien, investeren in stenen is ook investeren in je pensioen. We willen het verder aantrekkelijk maken om te blijven pensioensparen bij je pensioenfonds, ook als je werknemer af bent. Ook als je nooit werknemer bent geweest moet het makkelijker worden om toe te treden tot een pensioenfonds.
  • Pensioenpremie beleggen in het eigen huis. Door de tweede pijler van het pensioenstelsel te flexibiliseren, kunnen we het mogelijk maken dat geld dat normaal gesproken zou zijn gaan zitten in de pensioenpremie, voortaan ook te gebruiken is voor het aflossen van de hypotheek, bijvoorbeeld door een tijdelijke premievakantie ten behoeve van gelijkwaardige doelen als pensioensparen mogelijk te maken. Dit zou gezinnen in het spitsuur van hun leven erg helpen. En bovendien: investeren in stenen is ook investeren in je pensioen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde