Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB)

In het kort

We willen dat in de zorg ‘met’ mensen in plaats van ‘over’ mensen wordt gesproken. Daarom is het belangrijk dat het PGB in alle zorgwetten is verankerd en toegankelijk, flexibel en toereikend is om passende zorg in te kopen. Alleen dan is het een instrument voor mensen om regie te hebben over hun zorg.

_______________________________

De meeste mensen zijn uitstekend in staat om zelf beslissingen te nemen over hun leven, ook als zij leven met een beperking. Deze autonomie is een groot goed. Dat betekent niet dat mensen alles zelf hoeven te doen. Wel dat mensen zelf beslissen over hoe zij invulling geven aan hun afhankelijkheid. We willen dat in de zorg ‘met’ mensen in plaats van ‘over’ mensen wordt gesproken.

Daarom is het belangrijk dat de positie van cliëntenraden en patiëntenorganisaties wordt versterkt. Daarom is het belangrijk dat zorgverzekeraars weer gaan functioneren als coöperaties. Daarom is het belangrijk dat het persoonsgebonden budget (PGB) in alle zorgwetten is verankerd, zodat mensen de zorg en ondersteuning kunnen afstemmen op hun persoonlijke situatie. Niet iedereen is zelfredzaam. De overheid zal daar haar beleid op moeten afstemmen. Zorgprofessionals verdienen meer zeggenschap over de zorg die zij leveren.

Dit is waar de ChristenUnie zich op het gebied van PGB de komende jaren voor wil inzetten:

  • Burgers zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en een verantwoord gebruik van zorg(gelden). Vanuit die verantwoordelijkheid krijgen burgers meer zeggenschap en regie over hun zorg.
  • Zorgverzekeraars worden meer coöperatief. Dit betekent dat verzekerden zeggenschap hebben over het (inkoop)beleid van hun zorgverzekeraar en dat zorgverzekeraars zich meer opstellen ten dienste van hun verzekerden. Selectieve inkoop richt zich op prijs én kwaliteit van zorg.
  • Het PGB is in alle zorgwetten verankerd en moet toegankelijk, flexibel en toereikend zijn om passende zorg in te kopen. Alleen dan is het een instrument voor mensen om regie te hebben over hun zorg. In de Wet langdurige zorg ontwikkelt het PGB voor instellingszorg zich in stappen tot een persoonsvolgend budget.
  • De positie van cliëntenraden in instellingszorg wordt versterkt.
  • Patiëntenorganisaties vervullen een belangrijke rol in het lotgenotencontact. Hun taken worden uitgebreid met het ondersteunen van zelfzorg. Zorgverzekeraars stellen hiervoor middelen beschikbaar.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde