Politie

Politie

In het kort

Nederland heeft een sterke politieorganisatie nodig. Politiemensen beschermen onze veiligheid en bestrijden onrecht. Criminaliteit mag niet onbestraft blijven. Door alle reorganisaties bij de Nationale Politie is er veel onrust, terwijl agenten heel belangrijk werk doen. Dat moet anders. Wij willen:

 • Meer wijkagenten, zodat er overal 1 wijkagent op 5000 inwoners is.
 • Meer onderzoek naar aangiften, vaker vervolging van verdachten en snellere rechtszaken.
 • Geen topinkomens meer; ook de Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.
 • Een divers personeelsbestand zodat het gezag en draagvlak wordt vergroot.

___________________________________________________________


Voor maatschappelijke vrede en gerechtigheid is een goed werkende strafrechtketen belangrijk, met een sterke politie. Onrecht en criminaliteit kunnen niet onbestraft blijven. Daarom is het noodzakelijk dat meer aangiften worden onderzocht, dat daaruit vervolging wordt ingesteld en rechtszaken snel worden doorlopen. De diensten die zich inzetten voor onze veiligheid, zoals de politie, staan voor grote uitdagingen. Om tegenwicht te bieden aan zware criminaliteit en terrorismedreiging moet de gehele strafrechtketen worden versterkt.

De ChristenUnie stelt het volgende voor:

 • Meer wijkagenten. De norm van gemiddeld 1 wijkagent op 5000 inwoners, die fysiek aanwezig kan zijn in de wijk, wordt op dit moment nog niet overal in het land gehaald. Het aantal wijkagenten moet worden aangevuld op die plaatsen waar dat nodig is om deze norm overal in het land te behalen.
 • De topinkomens bij de politie verdwijnen. Het dienen van de publieke taak is een roeping. De Nationale Politie houdt zich aan de Balkenendenorm.
 • Waardering voor politiemensen en hun professionaliteit.
  • De politiemensen doen heel belangrijk werk voor de samenleving, zij verdienen daarvoor waardering, ook met een goede CAO.
  • Begeleiding van jonge agenten, om hen te helpen goed om te kunnen gaan met de heftige situaties waarmee zij worden geconfronteerd. We willen investeren in personele zorg en de preventie van PTSS, temeer omdat de centralisatie de onderlinge betrokkenheid en support heeft aangetast. 
  • Door opleidingen en specialisaties de professionaliteit versterken en ervaring vasthouden. Specifiek moet worden geïnvesteerd in analisten en mensen met kennis van Arabisch. 
 • Politie en diversiteit. Voor het gezag en draagvlak van de politie is het belangrijk dat het personeelsbestand divers is. Ook wordt verder gewerkt binnen de politieorganisatie aan de bestrijding van racisme en het tegengaan van etnisch profileren.
 • Inzet van politievrijwilligers stimuleren en verbeteren.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde