Prostitutie

Prostitutie

In het kort

Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn enorm winstgevende criminele activiteiten. Het valse beeld van vrouwen die vrijwillig hun diensten leveren wordt, tegen alle signalen in, in stand gehouden.

Legalisering van prostitutie heeft niet tot minder, maar tot meer uitbuiting en mensenhandel geleid. De ChristenUnie wil het Zweedse model invoeren, dat zich richt op klanten en pooiers, niet op de prostituees:

  • Een pooierverbod, waarbij mensen die verdienen aan de uitbuiting van vrouwen strafbaar worden gesteld.
  • Strafbaarstelling van klanten, in ieder geval als sprake is van gedwongen prostitutie. 
  • Meer uitstapprogramma’s en veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.

______________________________________

Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn enorm winstgevende criminele activiteiten. Het valse beeld van vrouwen die vrijwillig hun diensten leveren wordt, tegen alle signalen in, in stand gehouden. In werkelijkheid gaat het om een nachtmerrie van uitbuitingen en verkrachtingen. Legalisering van de prostitutie heeft niet tot minder uitbuiting en mensenhandel geleid. Sterker nog, de legalisering van prostitutie faciliteert mensenhandel. Illegale prostitutie groeit en vrouwen worden door pooiers en mensenhandelaren als thuiswerker gedwongen betaalde seks aan te bieden.

De ChristenUnie wil een beleid dat een einde maakt aan deze moderne slavernij: “Spreek voor hen die weerloos zijn en bescherm het recht van de vertrapten” (Spreuken 31:8).

De ChristenUnie stelt daarom als het gaat om prostitutie de volgende maatregelen voor:

  • Terugdraaien legalisering van prostitutie.
  • Invoering van het Zweedse model. De klant is een sponsor van mensenhandel. Zolang de vraag er is, zullen er vrouwen aangevoerd worden. Daarom invoering van het pooierverbod, strafbaarstelling van de klant, en niet van de prostituee.
  • Versterken strafrechtelijke aanpak door specialisaties van politiemensen, officieren van justitie en rechters. Op dit moment worden te weinig mensenhandelaren en uitbuiters veroordeeld en komt men vaak niet verder dan het laaghangende fruit, de ‘kleinere pooiers’. 
  • Uitstapprogramma’s voor prostituees vormen een structureel onderdeel van het prostitutiebeleid, met een landelijk geborgde dekking, met lokale invulling. Bovendien: uitstappen is één, de samenleving instappen is twee. Daarom wordt de doelstelling van de subsidies voor uitstapprogramma’s verbreed naar werk vinden, huisvesting, scholing en schuldhulpverlening.
  • Veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.
  • Verbod prostitutie in ruil voor goederen of diensten. Dit is nodig om jonge mensen, die kwetsbaar zijn voor misbruik, te beschermen.
  • Er komt een registratieplicht voor prostituees. Zo voorkomen we dat vrouwen onderdeel blijven van het rondreizend kartel van mensenhandelaren die weten dat, zolang je minder dan 4 maanden op een plek verblijft, je jezelf niet hoeft te registreren.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde