Referendum

Referendum

De ChristenUnie is geen voorstander van een raadgevend referendum.

  • Een volksvertegenwoordiger moet zonder bezwaar kunnen stemmen in het parlement. Een raadgevend referendum ‘belast’ een volksvertegenwoordiger met een ‘moment-peiling’ onder het volk.
  • Bij overdracht van nationale soevereiniteit aan de EU of bij een inperking van democratische bevoegdheden van het nationale parlement moet er sprake zijn van een zware toets met een hoge drempel. Dan kan een raadgevend referendum een dergelijke drempel zijn.

De ChristenUnie stemde niet in met het Oekraïneverdrag en de bijbehorende verklaring. 

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde