Rijksbegroting

Rijksbegroting

Het enorme gat in de Rijksbegroting van enkele jaren geleden is gedicht, met dank aan het economische herstel en een aantal noodzakelijke en soms pijnlijke ingrepen in de gezondheidszorg, woningmarkt en bij de AOW-leeftijd. De ChristenUnie heeft met initiatieven tot en bijdragen aan akkoorden de afgelopen jaren met overtuiging verantwoordelijkheid genomen voor het weer op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Volgens het door het CPB uitgetekende basispad gaat ons land de komende kabinetsperiode van een begrotingstekort naar een overschot, alhoewel de internationale onzekerheden rond de ramingen groot zijn. In de Europese Unie alleen al hebben we met de Brexit, de banken en de eurozone meerdere ingrediënten in huis die leiden tot grote onzekerheid.

Dat de overheidsfinanciën weer in rustiger en robuuster vaarwater zijn gekomen, wil niet zeggen dat we nu achterover kunnen gaan leunen. Zo moet het belastingstelsel dringend hervormd worden. Tegelijk ziet de ChristenUnie ruimte om te investeren in zaken die de afgelopen jaren zijn veronachtzaamd of onvoldoende ter hand zijn genomen. Zo investeert de ChristenUnie met dit verkiezingsprogramma in onderwijs en onderzoek, defensie, opvang van vluchtelingen in de regio en de energietransitie en gaan het verplichte eigen risico in de zorg en de lasten op arbeid fors omlaag.

De ChristenUnie kiest verder voor:

  • Handhaving begrotingsregels. We hechten aan handhaving van de spelregels voor de Rijksbegroting, zoals die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Denk daarbij aan het trendmatige begrotingsbeleid, de scheiding van uitgaven en inkomsten en de werking van de automatische stabilisatoren. Daarbij is het verstandig om uit te gaan van een behoedzaam economisch scenario.
  • Leren van het verleden: geen nieuwe kredietbubbels. Sinds de kredietcrisis en de sindsdien haperende economie voert de Europese Centrale Bank een zeer geldverruimend beleid met extreem lage rentes. Hiermee is geld erg goedkoop geworden en wordt het maken van schulden bevorderd, terwijl de economische effecten kwestieus zijn. De ChristenUnie vreest dat geld te lang goedkoop wordt gehouden, waardoor de kiem voor een volgende crisis wordt gelegd. Dit moet worden voorkomen, onder andere door geleidelijk weer terug te keren naar normale renteniveaus.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde