Samenleving

Samenleving

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die gebaseerd is op naastenliefde. Mensen zijn geschapen als sociale, creatieve en verantwoordelijke wezens. Die verantwoordelijkheid volgt uit de vrijheid die we van onze Schepper hebben gekregen. De overheid beschermt en respecteert deze vrijheid.

Dat goede samenleven is niet het werk van overheid of van individuen, maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De ChristenUnie staat voor een overheid die vrede sticht, zich inzet om mensen tot hun recht te laten komen, solidariteit in de samenleving in stand te houden en te bevorderen, en kwetsbaar leven te beschermen. Voor een samenleving is het van belang dat mensen met vreugde verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. De kwaliteit van een gemeenschap blijkt onder andere uit de mate waarin mensen de ruimte krijgen om zich te ontplooien, ruimte bestaat voor minderheden, en natuur en milieu tot hun recht komen.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde