Schulden

Schulden

In het kort

Mensen met schulden verdienen een nieuwe kans. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om op een goede en eerlijke manier van schulden af te komen.

 • Er komt één landelijk schuldhulptraject voor iedereen met schulden. Dit traject moet toegankelijk zijn, met kortere termijnen, ruimte voor vrijwilligers, en begeleid door een vast contactpersoon van de gemeente.
 • We bewaken het bestaansminimum van mensen. De beslagvrije voet moet worden gerespecteerd en mag dus niet worden aangetast.
 • We stimuleren het inzetten van schuldhulpmaatjes en andere hulp via bestaande initiatieven.
 • Incassobureau’s moeten aan strenge regels voldoen en misstanden moeten harder worden aangepakt.

________________________________________________

De Bijbel geeft goede economische principes, waarvan we graag gebruik maken. Schuldhulpverlening sluit aan bij het Bijbelse idee dat iedereen recht heeft op een tweede kans. Het zorgt ervoor dat nieuwe generaties ook weer nieuwe kansen krijgen, net als bij het Bijbelse Jubeljaar. Mensen met schulden verdienen een nieuwe kans. Niet om nieuwere en hogere schulden te maken, maar om hun schulden weg te kunnen werken.

 • Steun bestaande initiatieven. Sluit als overheid aan bij de vele initiatieven die er zijn. Werk niet langs elkaar heen, maar zorg voor verbinding. Gerichte inzet van schuldhulpmaatjes helpt financiële problemen bij de bron aan te pakken. Het steeds grotere netwerk van voedselbanken biedt mensen tijdelijk verlichting. 
 • Wijs de weg. Bestaande regelingen rond aflossing en kwijtschelding zijn vaak onvoldoende bekend. Daarnaast vormt schaamte een drempel bij het zoeken van een helpende hand. Actieve overheidscommunicatie moet mensen de weg wijzen en over drempels helpen. 
 • Bewaak het bestaansminimum. De beslagvrije voet vormt het absolute bestaansminimum voor mensen. Deze moet worden gerespecteerd en mag dus niet worden aangetast.
 • Een overzicht van schulden bij de overheid. De overheid is nog te vaak een sta-in-de-weg bij het oplossen van probleemschulden. De overheid maakt voor mensen makkelijk inzichtelijk welke schulden bij de overheid nog openstaan en welke mogelijkheden er zijn om kwijtscheldings- en betalingsregelingen te treffen. 
 • Duidelijkheid over doorverkochte schulden. Bij het doorverkopen van schulden is het de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar van de schuld om de schuldenaar tijdig te informeren. Ook komt er een schuldenregister waarin de doorverkochte schuld wordt geregistreerd. 
 • Recht op briefpost. Wie wil kan alle belangrijke berichten, aanslagen en brieven van de overheid en bedrijven per post ontvangen. Dat helpt mensen die geen of slechte toegang tot internet hebben of dit prettiger vinden om overzicht te houden.
 • Alle ruimte voor maatschappelijke initiatieven als voedselbanken, afhaalwinkels, tweedehands kledingwinkels, kringloopwinkels etc.
 • Eén landelijk schuldhulptraject voor iedereen met schulden. De huidige aanpak van schulden schiet tekort en verschilt te veel van gemeente tot gemeente. Als een minnelijk traject mislukt begint iemand weer van voor af aan. Mensen worden bovendien niet snel genoeg doorverwezen naar schuldsanering en er zijn te veel momenten waarop mensen met schulden kunnen uitvallen. De ChristenUnie is er voorstander van dat onderzocht wordt wat de voordelen zijn van één nieuw landelijk geregeld schuldhulptraject, toegankelijk voor iedereen, met kortere termijnen, meer begeleiding, inzet van vrijwilligers, professionele hulpverlening voor bijkomende problematiek, met looninhoudingen voor vaste lasten en budgetbeheer, begeleid door een vast contactpersoon van de gemeente.
 • Harde aanpak incassobureaus. Snelle invoering van de initiatiefwet van de ChristenUnie om een einde te maken aan misstanden. 
 • Inzet op financiële educatie. Al in het voortgezet onderwijs starten met programma’s gericht op zelfstandigheid en financiële verantwoordelijkheid van jongeren, ter voorkoming van schulden.

Lees meer:

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde