Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en iedereen meetelt en kansen krijgt; dat is het ideaal van de ChristenUnie. Zo kunnen mensen in vrijheid hun verantwoordelijkheid nemen en is ieders talent van waarde. Ons werk is bij uitstek de plek waar die verantwoordelijkheid en dat talent tot hun recht komen. Werk raakt aan Gods oorspronkelijke bedoeling met mensen en draagt in hoge mate bij aan ons welbevinden. Ook hechten wij aan keuzevrijheid bij het combineren van werk en zorg.

Voor de ChristenUnie is er meer dan alleen maar geld en betaald werk. Onderlinge zorg en solidariteit bieden een hoopvol tegenwicht tegen individualisme en materialisme. Deze christelijke economische waarden zijn niet aan inflatie onderhevig.

Jongeren sneller een vaste baan, een werkloze oudere weer aan het werk, jonge ouders die meer naar eigen inzicht arbeid en zorg kunnen combineren en verdelen. Dat is ons ideaal.

Op de huidige arbeidsmarkt is het nodige aan te merken. Ondanks de bemoedigende banengroei telt Nederland nog steeds honderdduizenden werklozen. Er zijn onnodige verschillen tussen scholingskansen van werknemers om vooruit te komen. Er zijn onnodige verschillen tussen scholingskansen van laag- en hoogopgeleiden en de kansen van werknemers om vooruit te komen. Voor mensen met een beperking is het nog steeds moeilijk om aan een baan te komen. Oudere werklozen komen lastig weer aan de slag. Er zijn te veel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven. De lasten op arbeid zijn te hoog en vormen een belemmering voor werkgelegenheidsgroei. Het combineren van arbeid en (mantel)zorg kent te veel hindernissen. Er zijn grote tegenstellingen tussen mensen met een vast contract, en zij die steeds onzeker zijn of hun contract wordt verlengd. Van de werknemers werken er twee miljoen mensen met een tijdelijk contract. Daarnaast zijn er een miljoen zzp’ers. Qua flexwerkers is Nederland koploper in Europa.

De ChristenUnie vindt dat aan deze problemen moet worden gewerkt.
Voor werkgevers moet het voordeliger worden mensen in dienst te nemen. Naast inspanningen om opleidingsmogelijkheden te verbeteren is ook hervorming van ons belastingstelsel voor lagere lasten op arbeid voor werkgever én werknemer belangrijk om kansen van mensen te vergroten.

De ChristenUnie wil daarom niet alleen een goede sociale zekerheid, maar juist de randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelf aan hoop en perspectief kunnen werken. Dat doet recht aan mensen en geeft ruimte aan ieders talent.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde