Startups

Startups

  • De startup-bv. Met deze tijdelijke rechtsvorm voor jonge innovatieve bedrijven worden startups geholpen in de beginfase van de onderneming. Zij krijgen gedurende maximaal twee jaar een aantal vrijstellingen, zodat zij hun kapitaal volledig kunnen inzetten op het ontwikkelen van hun concept en doorgroei.
  • Startup als stage. Maak het mogelijk om stages in te vullen met het starten van een bedrijf. Het is vaak niet eenvoudig een passende stage te vinden voor studenten. Tegelijk zien we de trend van studenten die tijdens hun studietijd al ondernemen. En willen we van jongs af mensen stimuleren te ondernemen. Daarom wil de ChristenUnie het mogelijk maken om stages in te vullen met een startup.
  • Ondernemerschap in het onderwijs. Meer aandacht voor ondernemerschap in het curriculum. Universiteiten en hbo-instellingen krijgen een ondernemersloket. Onderwijsinstellingen worden aangespoord een in-house incubator op te zetten in de vorm van een publiek-private samenwerking. Startups die hier opgericht worden, weten zich verzekerd van hulp van experts en mentoren. Noodzakelijk is wel dat meer docenten ervaring opdoen in het bedrijfsleven.
  • Betrek innovatieve startups en scale-ups bij e-vraagstukken. Startups en scale-ups krijgen een rol in de advisering van overheden op het gebied van e-governance en andere e-vraagstukken, zoals cybersecurity.
  • Kansen voor startups bij aanbestedingen. Bij aanbestedingen krijgen ook startups kansen, bijvoorbeeld door punten toe te kennen aan consortia die expliciet met startups werken. Overheden dienen daarnaast vaker het probleem in de markt te zetten in plaats van de productvraag. Dat biedt bij uitstek kansen voor startups.
  • Schenkingsvrijstelling voor investeringen in startups.
  • Maak starten bedrijf makkelijker. Maak het mogelijk een bedrijf makkelijker en binnen 24 uur op te richten en te registreren.
  • Leegstaand vastgoed voor startups. Leegstaand rijksvastgoed in samenspraak met gemeenten beschikbaar stellen als startup co-working spaces die met behulp van collectieve huurovereenkomsten aantrekkelijk zijn voor startups om te gebruiken.

Deel dit standpunt

➡ Klik hier voor al onze standpunten op alfabetische volgorde